Охорона здоров'я

  zdorov  В галузі охорони здоров'я Жидачівського району функціонують  КУ «Жидачівська ЦРЛ» (202 ліжок), Ходорівська РЛ (123 ліжка), Журавнівська міська  лікарня (32 ліжка), 6 АЗПСМ, в т.ч. 2 АЗПСМ  перейшли в новостворені громади, 66 ФАПів, ( в т.ч.  8 ФАПів  перейшли в підпорядкування територіальних громад).

  1.  Характеристика постійного населення (станом на 01.01.2017р.)

 Всього -  68627  осіб, з них:

 • міське населення   28909 осіб -  42,12%;
 • cільське населення   39718 осіб – 57.88%;
 • діти (0-17 років включно) -  12355 осіб – 18,00%;
 • дорослі (18 років і старші) - 56272 осіб - 82,0%;
 • у т.ч. пенсійного віку – 18629 осіб 33,10 % від усього дорослого населення.

2.   Демографічна ситуація в районі

Назва показників

2015р.

2016р.

Динаміка (+,-)%

Абс.число

Показник

Абс.число

Показник

Народжуваність

605

8,7

549

8,0

-9,26

Загальна смертність

1222

17,6

1183

17,2

-3,19

Природний приріст

-617

-8,9

-634

-9,2

+2,76

Смертність у працездатному віці

177

4,5

192

5,0

+8,74

Немовляча смертність

2

3,3

-

-

-100,0

Охарактеризувати динаміку демографічної ситуації:

Зменшилася народжуваність населення на 9,26 %, зменшилася загальна смертність населення на 3,19 %,  зріс показник природного убутку населення на 2,76 %, зросла смертність в працездатному віці на 8,74 %. Не було випадків немовлячої смертності

3.  Характеристика закладів охорони здоров’я 

№з/п

Перелік ЗОЗ, що мають стаціонарні ліжка

К-ть ліжок станом на 01.01.16

К-ть ліжок станом на 01.01.17

Скорочено ліжок

% скорочень

1.

КУ «Жидачівська ЦРЛ»

213

202

11

5,16

 

Ходорівська РЛ

145

123

23

15,8

 

КУ «Журавнівська МЛ"

 

 

 

 

2.

Всього ліжок по району

390

357

34

8,71

3.

К-ть ліжок на 10 тис. населення

 

56,11

52,02

Х

Х

4.

Середня к-ть ліжок по районах області на 10 тис. населення

Х

Х

Х

Х

5.

Рейтингове місце що до кількості ліжок

Х

Х

Х

Х

6.

К-ть амбулаторно-поліклінічних закладів, всього

9

9

Х

Х

 

у т.ч.:

 

 

 

 

 

амбулаторій

6

6

Х

Х

 

з них СЛА ЗПСМ

4

4

Х

Х

4.  Профілі ліжок у розрізі установ, де % виконання плану ліжкоднів менший 100%:

Відділення ЗОЗ рпйону де % виконання плану ліжкоднів менший 100% станом на 01.01.2017р.

1. КУ «Жидачівська ЦРЛ»:

1.1. терапевтичний – 97,9
1.2. інфекційні дорослі – 95,1
1.3. хірургічні – 82,5
1.4. пологовий – 22,4
1.5. педіатричні - -89,7

2. Ходорівська РЛ:

2.1. пологові – 22,3
2.2. травматологічні – 87,2

5.  Рівень охоплення населення району сімейною медициною (у % до всього населення): 2015р.   66125 -95,1% ; 2016р.    66125 -96,3%.

 Рейтингове місце: 2015р. ______Х______; 2016р._______Х_________.

6. Кадрове забезпечення.

Забезпеченість на 10 тис. населення штатними працівниками ЗОЗ (всі посади)   1014,75  (147,87%)

у т.ч. лікарями      187,75 (27,36)
рейтингове місце _______ Х______
Кількість скорочених посад за 2016р. (вказати які конкретно):
всього скорочено 13,75 посад:

по КУ «Жидачівська ЦРЛ»:

 • 0,5 заст.головного лікаря з ДПД
 • 0,5 рентгенлаборанта
 • 0,5 м/с палатної хірургічного відділення
 • 0,5 м/с процедурної хірургічного відділення
 • 0,5 м/с палатної інфекційного відділення
 • 0,5 мол.м/с палатної  дитячого відділення
 • 0,5 мол.м/с палатної терапевтичного відділення
 • 1,0 мол.м/с палатної інфіекційного відділення
 • 0,25 мол.м/с – буфетниці  терапевтичного відділення
 • 0,25 мол.м/с прибиральниці акушерсько – гінекологічного відділення
 • 0,25 сестри – господині інфекційного відділення
 • 0,5 водія санітарного автомобіля

 по ФАП:

0,5 мол.м/с ФАП с.Монастирець

 по Ходорівській РЛ:

 • 1,5 м/с палатної дитячого відділення
 • 3,0 мол.м/с палатної дитячого відділення
 • 0,5 мол.м/с прибиральниці дитячого відділення
 • 0,5 мол.м/с – буфетниці  дитячого відділення
 • 0,75 мол.м/с палатної терапевтичного відділення
 • 0,25 мол.м/с прибиральниці терапевтичного відділення

 

7.  Кількість населених пунктів з населенням понад 1,5 тис. осіб, де немає СЛА (вказати які населені пункти): __________-___________

8.  Фінансово-господарська діяльність.

Фінансування закладів охорони здоров’я району у 2016 році (з об’єднаними громадами):

КЕКВ

Найменування видатків за економічною класифікацією

План на рік, тис. грн.

Питома вага,

%

Профінансовано на 01.01.17 р. тис. грн.

% виконання

Х

Видатки всього:

50634,6

100,0

5035,63

99,5

2111, 2120

Заробітна плата з нарахуваннями

40718,1

80,4

40630,5

99,8

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1185,4

2,3

1172,3

98,9

2230

Продукти харчування

608,0

1,2

607,9

100,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

5591,2

11,0

5459,1

97,6

3110, 3132, 3142

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капремонт, реконструкція

 

 

 

 

 

Інші видатки

2531,9

5,1

2486,5

98,2

Утримання ЗОЗ району у 2016 році всього:  50356,3  (тис.грн.),

у т.ч. з розрахунку на одного мешканця:    733,76 (грн.),
у т.ч. медична субвенція:   45537,3  (тис.грн.),   90,4 %;
          місцевий бюджет:    4819,0  (тис.грн.),     9,6%;
Капітальні видатки ______________(тис.грн.), ______________%;

Позабюджетні надходження – всього: 1193,9 (тис.грн.), з розрахунку на одного мешканця      17,40  (грн.);

рейтингове місце _______ Х______
Утримання одного ліжка в рік    134822,75 (грн.).
рейтингове місце _______ Х______

9. Економія споживання води становить 468 м3,

 •  електроенергії – 422202 кВт/год
 •  газу 19848 м до затвердженого ліміту на 2016  рік

10. Участь у Державному фонді регіонального розвитку (ДФРР) та у мікропроектах обласного бюджету та залученням коштів з інших джерел.

_____________________________________________________________________

11. Міжнародна співпраця, участь у міжнародних проектах та грантах (яких, суми коштів, терміни).

 КУ «Жидачівська ЦРЛ» та інші ЗОЗ району у 2016 році не брали участі в міжнародних проектах та грантах.

 _________________________________________________________________________

 12.Основні здобутки 2016 року.

  12.1.  У зв'язку із проведенням  реформ в Україні, в т.ч. реформуванням галузі охорони здоров'я, створення нових юридичних осіб ( об»єднаних територіальних громад ( ОТГ), зокрема, Гніздичівської ОТГ  і Новострілищанської ОТГ,( рішення сесії Жидачівської районної ради від  22.12.2015р №42,№42 з 1 січня 2016 року Гніздичівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини спільно із ФАПами сіл Лівчиці, Руда, Покрівці разом із майном  передані в підпорядкування і комунальну власність Гніздичівської ОТГ , а Новострілищанська  амбулаторія загальної практики- сімейної медицини спільно із ФАПами сіл Баківці, Старі Стрілища, Бертишів , Квітневе , Кнісело -  в підпорядкування і комунальну власність Новострілищанської селищної  ради Новострілищанської ОТГ.

 12.2. Рішенням сесії Жидачівської районної ради   від  26.04.2016 р.№ 92, 93, 94 було переіменовано Жидачівську центральну районну лікарню в комунальну  установу «Жидачівська центральна районна лікарня»  Жидачівської районної ради Львівської області; Журавнівську міську лікарню  – в  комунальну установу «Журавнівська міська лікарні» Жидачівської районої  ради Львівської області; Сидорівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини – в комунальну установу «Сидорівська  амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Жидачівської районної ради Львівської області.

 12.3. У серпні  2016 року введено в дію біохімічний аналізатор в клініко-діагностичній лабораторії КУ «Жидачівська ЦРЛ».

 12.4. З 01 серпня 2016 року здано в  оренду приміщення площею  16,62  м2  ПП « Медіс» для проведення лабораторних аналізів хворим району (орендна плата – 575 грн. на місяць).

 12.5. Сесією Жидачівської міської ради для КУ «Жидачівська  ЦРЛ» виділені кошти в сумі 265,0 тис. грн. для придбання 2-х електрокардіографів, електровідсмоктувача та гематологічного аналізатора.

 12.6. Здано в оренду частину приміщення лікарняної котельні (41,1 м2 ) для ТзОВ «Енергозбереження (м.Львів) з метою вироблення теплової  енергії з альтернативних видів  палива для КУ «Жидачівська ЦРЛ» , що дасть економію коштів у порівнянні із газовим енергозабезпеченням у розмірі до 23% (орендна плата – 481,17 грн на місяць ).

 12.7. З 01.01.2015 року було введено в дію переобладнану на альтернативні види палива котельню для КУ «Журавнівська міська лікарня».

 12.8. У 2016 році КУ «Жидачівська ЦРЛ» отримала у вигляді  спонсорської допомоги мікроскоп  для клініко-діагностичної лабораторії (вартість  8920 грн.)

 12.9.  Придбано  кисневий концентратор «Біомед» для дитячого відділення КУ «Жидачівська ЦРЛ» на суму 12100 грн.

 12.10. Закладами охорони здоров'я Жидачівського району на протязі 2016 року було проведено ряд заходів з економії бюджетних коштів на суму 1398,5 тис.грн.:

 З них:

  а) Потрібно негайного перекрити дах котельні КУ «Жидачівська ЦРЛ» (протікає у багатьох місцях)
  б) Необхідно провести капітальний ремонт даху приміщення поліклініки КУ «Жидачівська ЦРЛ» (протікає у багатьох місцях)
  в)Провести капітальний ремонт будинку денного стаціонару поліклініки, гаражу, рентгенкабінету та моргу КУ «Журавнівська МЛ»

 12.11.Заробітна плата  працівників ЗОЗ району щомісячно виплачувалась своєчасно і в повному обсязі.

 12.12. Медикаментозне лікування і харчування стаціонарних хворих було забезпечене в  мінімально допустимих обсягах.

 12.13. Медична допомога  населенню була в основному забезпечена.

 13.Основні проблеми ЗОЗ району.

  13.1. Дефіцит коштів в  кошторисі на 2017 рік:

 • на виплату заробітної плати -14850536 грн;
 • не достатнє медикаментозне забезпечення стаціонарних хворих -353762 грн.;
 •  на харчування стаціонарних хворих – 272720 грн;
 • на оплату послуг (крім комунальних) 1868025 грн.;
 • на видатки по оплаті  теплопостачання -985400 грн.;
 • на інші виплати населенню 110000 грн.;
 • на паридбання обладнання – 40000 грн.;
 • на капітальний ремонт – 38774 грн.

 13.2. Потрібно негайно перекрити дах котельні КУ «Жидачівська ЦРЛ» (протікає у багатьох місцях).

13.3. Необхідно провести поточний ремонт даху приміщення поліклініки КУ «Жидачівська ЦРЛ» ( протікає  в багатьох  місцях).

13.4. Провести капітальний ремонт будинку денного стаціонару поліклініки, гаражу, рентгенкабінету та моргу КУ «Журавнівська МЛ».

 13.5. Завершити будівництво приміщення для ФАП с.Мельнич, ФАП с.Підністряни та ФАП с.Тейсарів.

 

Доповідь "Про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я Жидачівського району у 2016 році"


Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини  в Жидачівському районі на період до 2016 року

 Вступ 

  На показники здоров”я населення значною мірою впливають соціально – економічні чинники, екологія, спосіб життя, а також доступність та рівень медичної допомоги.

  Поряд із недостатнім та несталим фінансуванням системи охорони здоров”я спостерігається нераціональне використання обмежених бюджетних ресурсів. Близько 80 % усіх коштів витрачається на утримання та обслуговування високовартісної стаціонарної допомоги і лише 5 % - на первинну допомогу, що значно відрізняє Україну від більшості держав, де питома вага витрат на стаціонарну допомогу зазвичай становить близько 50 %, а 30 % коштів спрямовуються  на первинну медико – санітарну допомогу, яка функціонує на принципах загальної практики – сімейної медицини.

 У зв'язку з цим виникла необхідність у формуванні якісно нової схеми надання ПМСД населенню та якісно нового спеціаліста – лікаря загальної практики або сімейного лікаря, повноваженнями якого було б вирішення більшості медичних питань одночасно із наданням кваліфікованих рекомендацій з питань соціальної, правової, профілактичної і реабілітаційної допомоги.

 Сімейну лікувальну практику необхідно розглядати як таку, що забезпечує тривалу опіку здоров'ям громадянина та всіх членів його сім”ї незалежно від характеру хвороби, стану органів і системи організму і у всі періоди життя людини, як перший, тривалий, всеохоплюючий контакт та скоординовану допомогу населенню, незалежно від статі, віку й характеру захворювання.

 Обгрунтування необхідності створення програми

  Сімейну медицину як спеціальність, особливо характеризує система професійних цінностей спеціалістів, які у ній працюють. Це, перш за все, широкий погляд на клінічні проблеми пацієнта, медичне обслуговування в контексті сім”ї, індивідуальний підхід до здоров”я хворого та членів його сім”ї. Лікар загальної практики – сімейний лікар повинен добре розуміти, як сім”я впливає на здоров”я пацієнта і як здоров”я пацієнта відображається на його сім”ї. Співробітництво з сім”єю буде означати, що з боку медичних працівників з”явиться розуміння й поважливе відношення до емоційних переживань і наслідків, які обов”язково виникають при захворюванні одного із членів сім”ї. Розуміння хвороби члена сім”ї неможливо відокремити від  адекватної реакції інших членів сім”ї, рідних йому людей. Безумовно, відношення пацієнта до своєї хвороби, її розуміння та значення, яких він її надає, визначається його соціальним оточенням. З іншої сторони, хвороба пацієнта здійснює вплив на його близьких і оточення. Це єдиний, нероздільний процес із зворотними зв”язками. Сімейний лікар повинен не розхитувати цю систему, а приводити її у стан рівноваги.

 Сімейну медицину, як спеціальність, відрізняє ряд надзвичайно важливих принципів. Головні із них :

 • довготривалість і безперервність спостереження ;
 • багатопрофільність первинної  медичної допомоги ;
 • відношення до сім”ї, як до одиниці медичного обслуговування ; 
 • превентивність, як основа діяльності сімейного лікаря ;
 • економічна ефективність і доцільність допомоги ;
 • координація медичної допомоги ;
 • відповідальність пацієнта, членів його сім”ї та суспільства за збереження  й покращення його здоров”я.

   Напрямки щодо впровадження зазначених принципів у систему охорони здоров”ябули окреслені постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000року №989 “Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров”я “.

   Система охорони здоров”я виграє від перетворення медичного обслуговування в економічному відношенні, а держава виграє від зміцнення та підвищення потенціалу суспільного здоров"я”. Сімейна медицина, безперечно, не просто має право на існування, але й є єдиною запорукою підвищення не тільки якості надання медичної допомоги населенню, але й підвищення авторитету та соціального статусу лікаря, який прийме рішення присвятити свою професійну діяльність саме цьому розділу охорони здоров”я.

  Сімейна медицина – це медицина сьогодення й майбутнього у вітчизняній охороні здоров”я.

 Мета програми

   Розробка районної  програми розвитку первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини у Жидачівському районі на 2012 – 2016 роки передбачає :

 • підвищення авторитету та соціального статусу сімейного лікаря, сімейної медсестри ;
 • підвищення рівня загальної та санітарної культури, пропоганду санітарно – гігієнічних знань.
 • гігієнічне виховання сім”ї, орієнтація членів сім”ї на раннє звернення до лікаря при найменших змінах функцій організму ;
 • розвиток матеріально – технічної бази амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (капремонт, придбання медичної апаратури, автотранспорту, обновлення медичного обладнання, інструментарію, забезпечення ліками) ;
 • удосконалення кадрової роботи(курсова підготовка, атестація, участь в семінарах, конференціях ) ;
 •  зниження захворюваності, зниження рівня загальної смертності, заохочення народжуваності ;
 • підвищення якості медичної допомоги, безперервної медичної опіки в сім”ях ;
 • збереження і зміцнення здоров”я населення, здовження середньої тривалості і якості життя, продовження повноцінного та здорового покоління.

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Жидачівському районі на період до 2016 року

 

Оголошення!

                        В кабінеті «Довіра» (терапевтичний корпус, 1-й поверх) Жидачівської ЦРЛ

працює ( здійснює прийом) клінічний психолог   

Михайловська Марта Богданівна

              Учасники антитерористичної операції, учасники протестних акцій на Майдані

          та члени їхніх сімей можуть звертатись до клінічного психолога

          за психологічною допомогою.

Графік  роботи:   Понеділок – П׳ятниця  
                         8 30 год. – 17 00 год.

                                                                                         Адміністрація Жидачівської ЦРЛ

 

Увага!

ПАМЯТКА З ПРОФІЛАКТИКИ  ЕНТЕРОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА СЕРОЗНОГО МЕНІНГІТУ

Ентеровірусна інфекція характеризується різноманітністю клінічних форм в т.ч. серозними менінгітами. Клінічно ентеровірусна інфекція може проявлятися катаральними проявами (можливі серозні виділення з носа), кашлем, підвищенням температури тіла, гіперемією слизових оболонок, болем у животі, проносом іноді з домішками слизу.

Серозний менінгіт проявляється: підвищенням температури тіла до 39 0С, різким головним болем, почервонінням обличчя, можливий дрібний висип який швидко зникає, запамороченням, нудотою, багаторазовим блюванням, ригідністю м’язів потилиці.

Джерелом інфекції можуть бути як хворі люди так і вірусоносії. Механізм передачі фекально-оральний який реалізується через брудні руки, забруднені предмети побуту, воду, продукти харчування та повітряно-краплинний через повітря.

  Для того, щоб попередити виникнення ускладнень і тяжких наслідків слід своєчасно звертатися за медичною допомогою при появі симптомів інфекційного захворювання (висока температура тіла, сильна головна біль, блювота, що не приносить полегшення, пронос, висипання) та дотримуватися простих профілактичних заходів для запобігання інфікування  а саме:

   - по можливості уникайте контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання, обмежуйте контакти дітей раннього віку, скоротіть час перебування у місцях масового скупчення людей і в громадському транспорті;
   - суворо дотримуйтеся правил особистої гігієни, ретельно мийте руки перед їжею, після повернення з вулиці і після кожного відвідування вбиральні; обробляйте руки дозволеними для цих цілей дезінфектантами; при кашлі і чханні рекомендується прикривати ніс і рот одноразовими серветками і викидати їх після використання в сміттєву урну, після чого вимити руки або обробити їх вологою серветкою. Не забувайте помити руки дітям, змалку привчайте їх до правил особистої гігієни;
   - особливу увагу звертайте на харчування дітей до року: давайте дитині лише свіжі продукти, в якості яких ви не сумніваєтеся. Протягом першого року життя дитина повинна отримувати грудне молоко – це значно зменшує потрапляння ентеровірусів у кишечник. Регулярно мийте и утримуйте в чистоті дитячі іграшки; 
    - користуйтеся індивідуальним посудом; 
   - придбані на базарах чи у торгівельній мережі овочі і фрукти перед вживанням ретельно промийте проточною водою; 
   - при вологому прибиранні помешкання використовуйте дезінфікуючі засоби, частіше провітрюйте приміщення;
   - рекомендуємо пити воду (водопровідну, з криниць) після кип’ятіння. Цим ви застрахуєте себе від багатьох захворювань. Збудники ентеровірусних інфекцій знаходяться у всіх водоймах без винятку – не купайтеся в непроточних водоймах і фонтанах, у місцях несанкціонованих пляжів, не заковтуйте воду під час купання;
  - не пийте воду з неперевірених джерел; при споживанні напоїв у закладах громадського харчування, торгівельних точках чи із питних фонтанчиків використовуйте індивідуальний одноразовий стаканчик. При відсутності можливості придбання бутильованої води можна використовувати охолоджену кип’ячену воду;
   - будьте особливо обачні під час подорожей у потенціально небезпечні райони. Не забувайте користуватися засобами проти комах.
         Дотримання цих нескладних правил у побуті надійно захистить Вас від ентеровірусних інфекцій. Якщо ж захворювання не вдалося уникнути, то не займайтеся самолікуванням. При появі перших симптомів інфекційного захворювання негайно звертайтеся за медичною  допомогою в лікувально – профілактичні заклади . Самолікування небезпечне для здоров'я!

Знати — значить вміти попередити !


Львівщину відвідала делегація Проекту Організація економічного співробітництва

  Сьогодні, 23 червня, відбулась зустріч голови Львівської облдержадіміністрації з делегацією Проекту Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Учасники обговорили основні напрямки співпраці у сфері розвитку транспортної інфраструктури, зокрема: організацію інвестиційної місії підприємств з країн ОЕСР для презентації інвестиційних проектів у сфері інфраструктури Львівщини, залучення провідних фахівців у сфері транспортних комунікацій для розроблення сучасної транспортної мережі Львівщини, допомогу у залученні грантових коштів для впровадження електронного квитка у міжміських маршрутах.

Участь у зустрічі взяли проектний менеджер, управління політики регіонального розвитку ОЕСР Марія Варінія Міхалун, політичний аналітик, Євразійський департамент ОЕСР Джибран Пунтакі, локальний консультант ОЕСР в м. Києві Михайло Семчук, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Поліна Лі, директор департаменту економічної політики Роман Филипів.

23.06.2017, 18:06

детально »


На Львівщині засідатиме комісія з дофінансування мікропроектів

  У вівторок, 27 червня, у Львівській обласній державній адміністрації, відбудеться засідання Комісії з питань проведення конкурсу та використання коштів обласного бюджету для дофінансування мікропроектів громадських та благодійних організацій у вирішенні гострих соціальних проблем області та презентація конкурсних пропозицій.

Нагадаємо, що на підтримку мікропроектів громадських та благодійних організацій з обласного бюджету виділено 372,6 тис грн. За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано до 70% вартості програми (проекту, заходу), але не більше 50 тис грн. Решта 30% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

23.06.2017, 18:03

детально »