ЖИДАЧІВЩИНА ТУРИСТИЧНА   

Jydachiv_maket.jpg          

Головні сфери життєдіяльності Жидачівського району

 Жидачівський район відноситься до аграрно-промислових районів Львівської області, де визначальним у сфері матеріального виробництва району є промисловий комплекс. До пріоритетних галузей відносяться паперова, харчопереробна та будівельна галузі. Промислові підприємства сконцентровані, в основному, в містах Жидачів та Ходорів, смт. Гніздичів та с. Вільхівці.

Основні підприємства – виробники – це ВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (виробництво паперу і картону), ТзОВ «Дунапак – Україна» (гофропродукція), ТОВ «Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн» (паперова мішкотара для сипучих матеріалів), ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» (папір туалетний, рушнички одноразові паперові), ТзОВ «Заводоуправління цегельних заводів», ВАТ «Ходорівський м’ясокомбінат» (м'ясо та м’ясні вироби), ТДВ «Жидачівський сирзавод» (переробка молока та виробництво кисломолочних продуктів), ТзОВ «Галпак» (гофропродукція), ТзОВ «Інтерпак».

На території району працює найбільша в Європі ЛЕП-750 «Західноукраїнська».  Через територію району проходить магістральний нафтопровід «Дружба».

Розвинута також в районі сфера торгівлі та послуг: 91 підприємство стаціонарної торгової мережі (в тому числі торгові центри «Рукавичка», «Ніка»), 144 підприємства ресторанного господарства, 3 ринки, 66 побутових підприємств, 11 станцій технічного обслуговування, 6 автозаправних станцій, автомийки, транспортне підприємство з перевезення пасажирів, широка мережа банківських установ.

Для Жидачівського району характерною є висока щільність автомобільних шляхів. Через територію району проходять мережі автосполучень із закордоном та іншими областями України, зокрема автодорога загальнодержавного значення  Стрий - Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка.  Протяжність автомобільних доріг становить 909,9 км, в тому числі загального користування 395,5 км, комунальної власності 514,4 км. Жидачівський район також має залізничне сполучення.

Мережа закладів охорони здоров’я  представлена 3 лікувальними закладами (Жидачівська центральна районна лікарня, Ходорівська районна лікарня, Журавнівська міська лікарня)  потужністю 417 стаціонарних ліжок, поліклінічними підрозділами,  6 лікарськими амбулаторіями загальної практики сімейної медицини та 66 фельдшерсько-акушерськими пунктами.  У районі функціонує Жидачівська підстанція екстреної медичної допомоги з пунктами у Жидачеві, Ходорові, Журавно, Нові Стрілища. В містах розгалужена мережа аптечних установ (26 аптечних установ).  

Main spheres of life activity of Zhydachiv district 

Zhydachiv district belongs to the agro-industrial districts of the Lviv region, where an industrial complex is decisive in the sphere of material production of the district. Priority areas are paper industry, food processing industry and construction industry. Industrial enterprises are concentrated mainly in Zhydachiv town, Khodoriv town, Hnizdychiv urban village and Vilhivtsi village.

The main enterprises – producers are OJSC "Zhydachiv pulp and paper mill" (production of paper and cardboard), LLC “Dunapack – Ukraine” (production of corrugated products), Ltd. “Mondi Packaging Bags Ukraine” production of paper bags for bulk materials), PJSC “Kokhavyna paper factory” (production of toilet paper and disposable paper towels), LLC "Plant management brickworks", OJSC “Khodoriv meat plant” (production of meat and meat products), ALC "Zhydachiv cheese factory" (milk processing and production of cultured milk foods), LLC “Galpack” (production of corrugated products), LLC “Interpack”.

The biggest in Europe Western Ukrainian LEP-750 functions on the territory of the district. Main oil pipeline “Druzhba” runs through the territory of the district.

The sphere of trade and services are also well-developed in the district, that are 91 enterprises of stationary distribution network (including shopping centers "Rukavychka", "Nika"), 144 enterprises of restaurant management, 3 markets, 66 domestic enterprises, 11 service stations, 6 petrol stations, car washes, transportation company for passengers, a wide network of banking institutions.

High density highways are characterized for Zhydachiv district. Networks of road traffic with foreign countries and other regions of Ukraine run through the district territory, including highway of national importance Stryi - Ternopil - Kirovograd – Znamyanka. The length of roads is 909.9 km, including public roads - 395.5 km, and roads of communal property - 514.4 km.  Zhydachiv district also has railway service.

The network of health care institutions is represented by three hospitals (Zhydachiv Central District Hospital, Khodoriv District Hospital, Zhuravno Town Hospital) with capacity of 417 hospital beds, policlinic departments, 6 outpatient clinic of general practice of family medicine and 66 health posts. Zhydachiv substation emergency medical care with items in Zhydachiv, Khodoriv, Zhuravno, Novi Strilyshcha functions in the district. Towns have an extensive network of pharmacies (26 pharmacies).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЖИДАЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ У 2014 - 2015 Р.Р.


Назва показника

Назва проведених заходів

Виконавці1.

Проведення заходів щодо формування та популяризації туристично-рекреаційного потенціалу району (міста), в тому числі:

Прийом Канадської делегації у м.Жидачеві та Жидачівському районі

Жидачівська міська рада,відділ культури і туризму Жидачівської РДА


1.1

 

Туристичні заходи  (конференції, семінари, круглі столи, зустрічі, конкурси, виставки, фестивалі тощо) 

Участь у конференції «Розвиток туризму в малих містах Львівської області»(червень),

Краєзнавча експозиція-Рідний край: мандрівка завдовжки у кілька століть (вересень), Екскурс вулицями міста Жидачева -«Пізнай своє рідне місто»(вересень)

Жидачівська міська рада, відділ культури і туризму Жидачівської РДА,
Жидачівська РЦБС

1.2

Пізнавальні тури для іноземних та вітчизняних делегацій, представників туристично-рекреаційної сфери, засобів масової інформації

Інформаційно-ознайомчий візит Канадсько-Української делегації до Субрегіону «Розділля» м.Жидачів. Прийом іноземних делегацій (Канада, Польща, Латвія) на святкуванні 850-річчя міста Жидачева ( вересень)

Жидачівська міська рада, відділ культури і туризму Жидачівської РДА, громадські організації


1.3

Представлення на виставково-презентаційних заходах та в засобах масової інформації

Історія та сучасність древнього міста Удеч (Жидачів)

Жидачівська міська рада, відділ культури і туризму Жидачівської РДА


1.4

Розробка та виготовлення туристичної продукції (путівники, каталоги, довідники, сувеніри, відео фільми тощо)

Відеофільм стежками Жидачева

Жидачівський РНД


1.5

Підготовка та розміщення інформації про туристичний потенціал, інфраструктуру, події тощо на інтернет-сайті

Постійно на сайті відділу культури і туризму, Жидачівської міської ради

Відділ культури і туризму РДА, Жидачівська міська рада 


1.6

Встановлення інформаційних щитів та вказівників до об’єктів туристично-рекреаційного  відвідування

Встановлення сіті-лайтів у кількості 2 шт. про м.Жидачів, оновлення інформаційних щитів до 850-річчя м.Жидачева 

Жидачівська міська рада


1.7

Розробка туристичних та екскурсійних маршрутів

 Облаштування екологічної стежки в заказнику м.Жидачів, поновлення екологічної стежки та відновлення джерела в заказнику м.Жидачів

Жидачівська міська рада 


1.8

Облаштування місць короткочасного відпочинку

Створення та облаштування алеї Героїв, відкриття «Алеї Героїв» та прилеглої паркової території

Жидачівська міська рада

 


1.9

Реалізація міжнародних проектів

«Місцевий економічний розвиток міст України» за фінансової підтримки Уряду Канади

Жидачівська міська рада, відділ культури і туризму Жидачівської РДА


1.10

Інші заходи

Світлини історії - Сьогодні і завтра старовинного УДЕЧА

Жидачівська РЦБС 


   01 липня 2014 року розпочав свою роботу Мікропроект «Спільне представлення туристичних, етнічних та культурних особливостей Жидачівського району (Україна) та Сяноцького повіту (Польща) на міжнародному туристичному ринку», який реалізовується Жидачівською районною радою в партнерстві зі Староством повітовим в Сяноку в складі парасолькового проекту № IPBU.03.02.00-76-820/12-00 «Спільна промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини Львівської області, Підкарпатського і Люблінського воєводств» за співфінансування ЄС в рамках Програми транскордонного співробітництва “Польща-Білорусь-Україна 2007-2013”.

Заплановані заходи Мікропроекту :

1. Спільне проведення партнерами Мікропроекту робочих зустрічей, навчань, стажувань, семінарів та конференцій:
1.1. проведення офіційних робочих зустрічей;
1.2. проведення навчальних семінарів у партнерських містах;
1.3. проведення виробничо – практичних навчань з питань розвитку і промоції прикордонного туризму і місцевих традицій;
1.4. проведення міжнародних конференцій у регіонах-партнерах.
2. Проведення дослідження туристичного потенціалу та створення бази даних наявних туристичних, культурних та рекреаційних об’єктів на території регіонів-партнерів.
3. Створення спільних регіональних українсько – польських промоційних туристичних складових:
3.1. видання українсько-польсько-англійських повноколірних брошур про спільні туристичні можливості регіонів - партнерів;
3.2. видання українсько-польсько-англійських повноколірних листівок про спільні туристичні можливості регіонів - партнерів;
3.3. видання українсько-польсько-англійських повноколірних путівників про туристичні можливості регіонів - партнерів;
3.4. створення короткометражних відеороликів про туристичні можливості регіонів-партнерів;
3.5. створення веб-сторінки партнерів Мікропроекту про туристичні принади прикордоння;
3.6. виготовлення розбірно-переносних туристично- та культурно-інформаційних пунктів.

4. Встановлення 2-х туристично-інформаційних знаків (сіті-лайт) по одному в кожному місті з інформацією про власну туристичну привабливість та туристичні можливості регіонів-партнерів.

В ході реалізації проекту планується налагодити контакти між місцевими громадами, організаціями, працівниками туристичної галузі та сфери культури, а також співробітниками органів місцевого самоврядування по обидві сторони кордонів ЄС, сприяти уніфікації системи інформування туристів. Очікується, що спільно розроблені і реалізовані промоційні ініціативи сприятимуть росту числа туристів, що відвідують регіон принаймні на 5 % щороку. Проект також ставить собі за мету сприяти зайнятості місцевого населення, створити нові робочі місця в сфері туризму і надання послуг, стимулювати розвиток мікро і малого бізнесу, орієнтованого на в’їзний і внутрішній туризм.

Мета Мікропроекту : спільне представлення партнерами культурних особливостей та туристичних можливостей регіону, поглиблення відносин, співробітництва, обміну і запозичення досвіду в туристичній галузі між громадами та органами місцевого самоврядування партнерів, а також обмін інформацією, інтеграція в європейське співтовариство, шляхом уніфікації стандартів І рівня сервісу.

В Жидачівській районній раді затверджена програма з міжнародного співробітництва Жидачівського району на 2012-2015 роки, розробником і виконавцем якої є Жидачівська районна рада.

Заходи, які затверджені цією програмою передбачають :

 • організацію прийомів делегацій;
 •  участь в культурно-мистецьких та спортивних заходах;
 •  проведення зустрічей, семінарів, конференцій;
 • організація та проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів;
 • та інше

Програма Жидачівської міської ради  «Збереження і відродження культурної спадщини м. Жидачева та створення передумов для розвитку туризму на 2009 – 2015 роки»

Метою та завданням Програми є збереження історичного середовища міста та створення сприятливого інвестиційного клімату.

- виявлення, реєстрація та охорона об’єктів, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;
- відновлення традиційного характеру міського середовища;
- встановлення та дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини, їх територій, зон охорони;
- чітка регламентація містобудівних процесів;
- популяризація справи збереження та охорони культурної спадщини;
- співпраця з громадськими організаціями, науково-дослідними, проектними організаціями, установами та підприємствами різних форм власності;
- створення передумов для розвитку туризму.

У адміністративних межах міст Жидачів, Миколаїв, Новий Розділ, Жидачівського та Миколаївського районів Львівської області діє стратегічний план економічного розвитку субрегіону «Розділля» згідно проекту «Місцевий економічний розвиток міст України».

Туристичні об’єкти району, що мають історичну, культурну та архітектурну вагу:

 • Палац Чорторийських в смт. Журавно;
 • Кохавинський монастир (пам’ятка 18ст.) монастир чину найсвятішого ізбавителя Гепарда в смт. Гніздичів.

kohavz

 

 

 

 

 

 

 • Жидачівська чудотворна ікона Богородиці Воплочення в образі Оранти церкви святого Воскресіння Господнього м. Жидачева (пам’ятка 14 ст).
 • Родове помістя гетьмана Івана Виговського в с. Руда.
  muz_vugovs
 

 

 • П’ятничанська вежа (пам’ятка 13ст) в с. П’ятничани, та багато інших.

pjatnuchan

Найбільш зручні туристичні маршрути Жидачівщини

 •  м. Жидачів – столиця українського паперу;
 • Шляхами сакрального мистецтва та духовної культури (м.Жидачів -Костел Успіння  Пресвятої Богородиці, Церква Воскресіння Господньoго, “Оранта”, Гніздичів -  Кохавино, Бережниця - Різдва Пресвятої Богородиці,пам'ятки сакральної архітектури);

kostel_fot

 •  Кохавино – духовний центр Жидачівщини (смт. Гніздичів);

kohav2

 •  Давньоруське городище - Базиївка, урочище Замок (м. Жидачів);
 •  Бакоцинський край – природно-ландшафтна перлина (с. Новошино);
 • Шляхами рідного краю (етнографічно-фольклорний краєзнавчий маршрут: с. Піддністряни,  м. Ходорів, смт. Гніздичів);
 • Шляхами історичних подій (родинний маєток гетьмана Івана Виговського в с.Руда, музей історії паперу м. Жидачів, історико-краєзнавчі музеї м. Ходорів, школа №3, історико-краєзнавчий музей с. Бортники, музей ім. Ярослави Стецько с. Юшківці, музей П'ятничанська вежа).

muz_jush_fotmaj_liv

              музей ім. Ярослави Стецько с. Юшківці    

Музеї Жидачівщини

    У Жидачівському районі працює 5 громадських музейних закладів: Музей історії с.Бортники, музей історії Жидачівського целюлозно-паперового комбінату, історико-краєвчий музей при Ходорівській ЗОШ І-ІІІст №1, літературно-краєзнавчий музей с.Піддністрян при ЗОШ І-ІІІст, музей Слави Стецько с.Юшківці. Загальна кількість музейних предметів у них – 2746.

   Найважливішим питанням для вище перелічених музеїв є розширення приміщення, виділення окремих кімнат для організації фондосховища та охорона експонатів, поповнення фондів краєзнавчим матеріалом.

   У 2010р. в с.Юшківці з ініціативи громадського діяча відбулося відкриття  музею Слави Стецько. Музей активно співпрацює з місцевою школою,при ньому сьогодні діє музейна рада до складу якої входять вчителі.

   Привабливим в туристичному плані є музей гетьмана України Івана Виговського (відділення Львівської галереї мистецтв) в с. Руда – колишньому родовому маєтку гетьмана І. Виговського .

     Музей працює щоденно з 11.00 год. до 18.00 год. в неділю з 11.00 год. до 15.00 год., вихідний день – понеділок.

     На півночі району автомобільною трасою, яка пролягає зі Львова повз м. Бібрку, смт. Нові  Стрілища до м. Рогатина можна потрапити до музею «П’ятничанська вежа» (відділення Львівської галереї мистецтв), що в с. П’ятничани. Це пам'ятка архітектури – оборонно-фортифікаційна споруда 15-16ст., що розмістилась на узвишші гори.

      Музей працює щоденно з 11.00 год. до 18.00 год. в неділю з 11.00 год. до 15.00 год., вихідний день – понеділок.

 Підприємства ресторанного господарства у Жидачівському районі

Заклади тимчасового розміщення

Назва, тип закладу розміщення

Адреса розташування закладу розміщення

Кіль-кість номерів

Загальна кіль-кість місць

Контактні телефо-ни закладу розміщення

ПІБ керівника закладу розміщення, мобільний, роб.тел. керівника1

Готельно відпочинковий комплекс "Галпін"

м.Жидачів вул.Фабрична 7

11

24

24-064

Ладика Надія Степанівна

0984519954


2

Готель "Удеч"

м.Жидачів вул.Садова 2

28

64

32-069

Созанський К.П.


3

Мотель "Беркут"

м.Жидачів вул.Фабрична 6

5

11

32-405

Николин Д.Д.


4

Колиба "Водна"

м.Ходорів вул.Зарічна,1в

   

0975881424

   
5

Урочище "Острів"

с.Заріччя

   

 

   

 

Можливі варіанти доїзду до Жидачівського району

Розклад руху автобусів

м.Львів (приміський вокзал)  Автовокзал м.Жидачів довідка т.32403

 Львів-Жидачів-Журавно-Монастирець  06.00 -0 7.30 – 18.00 – 18.30 інт 30 хв.

             м. Львів АС-5

Львів – Ходорів – Жидачів 06.00 – 08.00 – 08.30

Львів – Ходорів – Жидачів 06.00 – 08.00 – 08.30

          Стрий АС, Новий Розділ АС

Стрий – Жидачів – Новий Розділ 06.00 – 07.00 – 08.00 інт 30хв.

 Розклад руху поїздів

Приміський вокзал м.Жидачів довідка т.21340

Жидачів – Ходорів    14.20-14.50;  16.45-17.15

Жидачів – Стрий  06.10-07.00; 09.10-10.10 ; 12.20-13.20; 21.10 - 22.10

Львів – Ходорів – Жидачів 16.14 – 18.20

Літописний Зудичев – наш древній Жидачів

       gerb Кожне місто чи село має своє минуле, свою історію, що передається з покоління в покоління. Збереглась так й історія нашого міста Жидачева. Стільки століть пережило воно, змінило свій вигляд,  структуру забудови, мінялася і назва міста.

         Вперше наше місто згадується 1164 року в Іпатіївському літописі “Повість минулих літ”: “Була велика повінь, ріки вийшли з берегів, розлився Дністер і затопило навколишні села, загинуло понад 300 людей, у тому й купці, що їхали з Удеча з сіллю”. У Воскресенському літописі цього ж року місто згадується як Удечів. Є й інші версії щодо назви міста. Кажуть, що заснував його половецький воїн – перебіжник Зудич, який помер тут, а місто назвали Зудичів, звідкіль і сучасна назва – Жидачів. А Петрушевич ще наприкінці 19ст. говорив про походження назви Жидачева від румунського слова Жудечу, тобто суддя. У документах 14-17ст. написаних латинською та польською мовами, назва міста звучить по-різному: Зудачів, Судачів, Жидачів, Сідачів та ін. В українському звучанні назва міста була Зудечів. Це підтверджується і грамотою 1424 року, писаною староукраїнською мовою, де згадується Зудечівський староста. Загалом маємо близько 25 назв.

  У дослідженнях відомих істориків Крип'якевича, Корчинського вживається варіант назви Зудеч. Не менш цікавим та достатньо дискусійним питанням є спроба встановлення первісної назви міста. У своїй праці “Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів” М. Худаш зазначає, що спроби деяких дослідників пов’язати першу літописну згадку про Зудеч, як про Удеч є безпідставною, оскільки у карпатському регіоні гідронімів з основою Уд- немає і, мабуть, не було. Тому на його думку твердження І. Крип’якевича є абсолютно виправданим про те, що зворот у літописі “…из Удеча…” треба читати як “…из Зудеча…”. Далі М. Худаш зазначає, що факт передачі на письмі однією літерою збігу кінцевого приголосного звука попереднього слова з початковим приголосним наступного у суцільнорядковому, нерозчленованому написанні тексту в давній східнослов’янській писемності відомий, а Іпатіївський список літопису був без сумніву переписаний з такого оригіналу з суцільнорядковим нерозчленованим написанням, яке копіїст цього літопису відчитав як “…солью из Удеча…” замість “…солью из Зудеча…” [Худаш, 1995, с. 104].   Постановою Кабінету Міністрів від 3 вересня 2009 року №928 “Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України” було затверджено перелік вище згаданих пам'яток, серед яких маємо і Жидачів, а саме: “Городище літописного міста Зудичева, м.Жидачів, 9-13ст”. Тому сьогодні доцільно говорити про древніій Жидачів, вживаючи саме назву Зудичев.

  Згадане городище дійсно має велику історичну цінність, у перспективі проведення його археологічних досліджень.У цей час через Жидачів проходив важливий шлях із Сходу на Захід. Крім того, завдяки судноплавним в той час Дністру та Стрию, Жидачів був зв'язаний з столицею Галицько-Волинської Руси – м.Галич. Жидачівські купці вели жваву торгівлю також з містами Польщі, Німеччини, Угорщини та ін. Місто мало й певне оборонне значення У 1241 році татаро-монгольські орди  вдерлися до міста, пограбували його і спалили. Вдруге Жидачів був зруйнований в 1251 році, коли Данило Галицький вдарив по татарах і зрадниках-боярах, які засіли за міськими валами.

Наше завдання зберегти історичну спадщину, донести і передати її прийдешнім поколінням, показати, що ми нація, яка береже свою історію і з вірою крокує у майбутнє.

          


Жителів Жидачівщини запрошують на Свято Героїв

 s_g 23 травня - День Героїв! Вшанування борців за волю України! День Героїв – це день пам'яті усіх українців, що присвятили своє життя нашій з вами свободі, тих, хто боровся і захищав Україну.

   День Героїв відзначають понад сімдесят років. У суворі роки німецької окупації, у час протибільшовицької збройної боротьби, українці на чолі з ОУН вшановували пам'ять Героїв. У 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив відзначити 23 травня як День Героїв. Свято було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.

  Відзначення Дня Героїв – це свідчення твердої волі українського народу йти накресленим Героями шляхом боротьби до найвищої мети – Незалежності, розквіту і слави Української Самостійної Соборної Держави.

 28 травня в приміщенні музею Мистецтв та історії Жидачівської землі відбудуться урочистості з нагоди відзначення Свята Героїв.

25.05.2017, 17:18

детально »


Мешканців області запрошують відвідати театральний фестиваль «Казка в гаю»

 Упродовж 27 – 28 травня у Музеї народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького (Шевченківський гай) триватиме Фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю».

За словами начальника Служби у справах дітей облдержадміністрації Володимира Лиса,  чотирнадцятий рік поспіль малюки мають нагоду ще раз зустрітися з улюбленими казковими героями, взяти участь у майстер-класах із різних ремесел на «Галявині  маленьких майстрів» та інше.

Крім того, відвідувачів фестивалю забавлятимуть 12 колективів із різних областей України.

Початок фестивалю в суботу та в неділю о 13:00 год.

Варто зазначити, що захід присвячений Дню захисту дітей.

25.05.2017, 17:17

детально »