РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї

30 квітня 2013р.   №196 

м. Жидачів

 Про формування нового складу громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації

   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», на підставі рішення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації від 25 квітня 2013 року та рішення першого організаційного засідання громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації від 25 квітня 2013 року:

      1. Затвердити склад громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації згідно додатку.

    2. Начальнику відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (О.Хемій) забезпечити постійне висвітлення діяльності громадської ради на офіційному сайті Жидачівської райдержадміністрації, у розділі «Громадська рада» та виконання функцій секретаря громадської ради, на підставі рішення першого організаційного засідання громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації від 25 квітня 2013 року.

       3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О. Кизиму.

                                                                                                              (підпис)     Сергій КОВАЛЬ

Додаток
до розпорядження  голови
райдержадміністрації
від 30.04.2013р.
№196    

СКЛАД
громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації 

Пушкар Юрій Миколайович

представник Вільної профспілки медичних працівників Ходорівської райлікарні, голова громадської ради (за згодою)

Данилець Андрій Зеновійович

представник ГО «Агенція з розвитку сільських територій», заступник голови громадської ради (за згодою)

Гавришко Оксана Миколаївна

представниця Жидачівської міської жіночої ГО «Удечівна», заступник голови  громадської ради (за згодою)

Члени громадської ради:

 

Околовський Ігор Олексійович

представник Всеукраїнської ГО «Українське реєстрове козацтво» (за згодою)

Легач Тарас Дмитрович

представник Жидачівської РО ГО «Ідея і чин» (за згодою)

Книш Зоряна Михайлівна

представниця ГО «Моє місто» м. Ходорова (за згодою»

Лозинська Ірина Михайлівна

представниця Ходорівської філії ГО «Союз Українок» (за згодою)

Рій Станіслав Михайлович

представник Всеукраїнської ГО «Козацькі Війська України» (за згодою)

Іванчук Уляна Володимирівна

представниця ГО «Жидачівське молодіжне агентство» (за згодою)

Безкоровайна Олександра Михайлівна

представниця Жидачівської РО ГО «Союз Українок» (за згодою)

Турченяк Євгенія Михайлівна

представниця ГО «ЕКО-Довкілля» (за згодою)

Носик Марія Іванівна

представниця Ходорівського міського об'єднання всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка (за згодою)

Олійник Володимир Миронович

представник Ходорівського міського товариства мисливців і рибалок «Лісівник» (за згодою)

Щербаков Андрій Володимирович

представник ГО «ТЕМП» (за згодою)

Горачек Мирослав Степанович

представник Всеукраїнської громадської організації спілка громадських організацій «Народна рада» (за згодою)

Туревич Василь Іванович

представник Жидачівського районного комітету захисту прав громадян (страйком) (за згодою)

                  Керівник апарату райдержадміністрації        (підпис)                           І.Дякун

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї

07 квітня 2011р.   №273 

м. Жидачів

 Про створення громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», на підставі рішення установчих зборів громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації, від 6 квітня 2011 року та рішення першого організаційного засідання громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації, від 6 квітня 2011 року:

      1. Затвердити склад громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації згідно додатку 1.

       2. Затвердити Положення про громадську раду при Жидачівській районній державній адміністрації, додається

       3.  Начальнику відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадмінстрації (О.Хемій) забезпечити постійне висвітлення діяльності громадської ради на офіційній Інтернет сторінці райдержадміністрації у розділі «РДА і громадськість» у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» та виконання функцій секретаря громадської ради, на підставі рішення першого організаційного засідання громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації, від 6 квітня 2011 року.

       4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О. Кизиму.

                                                                                                              (підпис)     Сергій КОВАЛЬ

Додаток 1
до розпорядження  голови
райдержадміністрації
від 07 квітня 2011р.
№ 273

  СКЛАД
громадської ради при Жидачівській райдержадміністрації

Горачек Мирослав Степанович

представник Всеукраїнського громадської організації спілка громадських організацій «Народна рада», голова громадської ради (за згодою)

Данилець Андрій Зеновійович

представник ГО «Агенція з розвитку сільських територій», заступник голови громадської ради (за згодою)

Туревич Василь Іванович

представник Жидачівського районного комітету захисту прав громадян (страйком), заступник голови  громадської ради (за згодою)

Члени громадської ради:

 

Околовський Ігор Олексійович

представник Всеукраїнської ГО «Українське реєстрове козацтво» (за згодою)

Легач Тарас Дмитрович

представник Жидачівської РО ГО «Ідея і чин» (за згодою)

Боянівська Уляна Олегівна

представниця ЛОГО «Асоціація сприяння будівельно–інвестиційній діяльності» (за згодою)

Левенець Галина Олексіївна

представниця Львівського медичного фонду «Гіпократ» (за згодою)

Рій Станіслав Михайлович

представник Всеукраїнської ГО «Козацькі Війська України» (за згодою)

Іванчук Уляна Володимирівна

представниця ГО «Жидачівське молодіжне агентство» (за згодою)

Безкоровайна Олександра Михайлівна

представниця Жидачівської РО ГО «Союз Українок» (за згодою)

Турченяк Євгенія Михайлівна

представниця ГО «ЕКО-Довкілля» (за згодою)

Дидина Григорій Петрович

представник ГО Крайового Братства ветеранів національно-визвольної боротьби (за згодою)

Толох  Степан  Ілліч

представник ГО  Центр Суспільної Служби України (за згодою)

 Керівник апарату
райдержадміністрації                  (підпис)                     І.–В.Процан

Затверджено
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 07 квітня 2011р.
№ 273

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при Жидачівській райдержадміністрації

 1. Громадська рада при Жидачівській райдержадміністрації є консультативно-дорадчим органом, утвореним для здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії Жидачівської райдержадміністрації з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року, № 996.

Положення про громадську раду погоджується з органом виконавчої влади, при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

 3. Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади ;
 • сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 4.  Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 1) готує органу виконавчої влади, при якому вона утворена (далі – орган), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій і зауважень громадськості, а також дотримання ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті  органу та в інший прийнятний спосіб;

6) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

     5. Громадська рада має право:

  1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи);

  2)  залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

   3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

   4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

   5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань. що потребують проведення консультацій з громадськістю.

     Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

      6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно законодавства України. (далі – інститути громадянського суспільства).

      7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

       Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

       Термін повноважень складу громадської ради – два роки.

       До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

       Членство в громадській раді є індивідуальним.

     8. Для формування складу громадської ради  орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участі інститутів громадянського суспільства.

        Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

        До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі і ті, які є членами громадської ради та органу,  при якому утворюється громадська рада.

       Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

      Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

      До заяви додаються:

 •  рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою ( у разі наявності);
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

          За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

      Під час проведення установчих зборів з числа її учасників обирається голова зборів, секретар. лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

     Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

      9. Орган затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

     10. Членство у громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

 •  систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
 • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачене його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
 • неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено недієздатним;
 • подання членом громадської ради відповідної заяви.

       11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

          Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

         Головою громадської ради не може бути обрано посадову особу або службову особу органу державної влади.

        Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі його припинення членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

   12. Голова громадської ради:

 • організовує діяльність громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені громадської ради;
 • представляє громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях колегії органу.

  13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв'язках з громадськістю органу, який не є членом громадської ради.

 14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

      Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів.

      Засідання громадської ради проводяться відкрито.

     У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

     За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

   15. Рішення громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

        Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом.

       Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний термін після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити і відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

   16. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» розділу «Влада і громадськість» на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

   17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.

  18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням. 


Підприємців запрошують до участі у конкурсі на отримання кредитів для власного бізнесу

 Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області оголошує конкурс інвестиційних проектів. Він триватиме з 1 травня до 1 липня 2017 року. Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.

Як інформують у департаменті економічної політики ЛОДА, претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;

- здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп Розділу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння", Розділу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблів" (крім класу 31.03 "Виробництво матраців") та усіх груп Розділу 10 "Виробництво харчових продуктів".

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:

28.04.2017, 17:45

детально »


Львівщина – найкращий майданчик для інвестування,- Олег Синютка

 Сьогодні, 28 квітня, у межах робочого візиту на Львівщину, Перший віце-прем’єр-міністр України Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів відвідав Турецько-український бізнес-форум.

«Сьогоднішній форум – це підтвердження того, що місто Львів, влада, голова Львівської ОДА зуміли показати і підтримати реальні зміни в державі та продемонстрували можливості покращення інвестиційного клімату в регіоні», - зазначив Степан Кубів.

Також він додав, що Туреччина для нас є стратегічним партнером.

«Сьогодні, за участі Першого віце-прем’єр міністра України Степана Кубіва, ми відкриваємо нову сонячну електростанцію потужністю 9,9 мегават. Наступного тижня ми відкриваємо нову фабрику. Відтак, не тільки український, але й світовий бізнес, інвестує гроші у Львівщину, отримуючи тут значну додану вартість», - повідомив Олег Синютка.

Нагадаємо, що Турецько-український бізнес-форум стартував вчора. Пряму трансляцію можна переглянути за посиланням.

28.04.2017, 17:42

детально »