Про роботу управління Пенсійного фонду України в Жидачівському районі за 11 місяців 2016 року   

В управлінні Пенсійного фонду України в Жидачівському районі  станом на 01.11.2016 року перебувають на обліку 21023 пенсіонерів, з яких 12929 (61%) отримують пенсію через поштові відділення, 8094 (39%) через установи банків.

За звітний період працівниками управління призначено 647 нових пенсій, проведено 2136 перерахунків пенсій за додатково наданими документами. 

Середній розмір пенсії  становить на  01.12.2016 – 1548,34 грн.

В управлінні із загального числа пенсіонерів одержують пенсію:

 •  за віком 16614 особи,
 •  по інвалідності – 2816 осіб,
 •  у разі втрати годувальника – 1048 осіб,
 •  за вислугу років – 388 осіб,
 •  соціальні пенсії – 154 осіб,
 •  довічне управління суддів – 3.

 На розгляд комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Львівській обласній державній адміністрації подано  документи на 19 осіб для призначення пенсії.

Від початку АТО взяті на облік в управлінні Пенсійного фонду в Жидачівському районі 60 громадян України, які тимчасово переїхали з Донецької, Луганської областей та Криму. Станом на 01. 12. 2016 року в Жидачівському районі їх кількість зменшилась і становить – 26 осіб.

Заборгованість зі сплати страхових внесків станом на 01.12.2016 року становить 479,5 тис.грн., в .т.ч. недоїмка – 50,5 тис.грн. В порівнянні  з   01.12.2015 року заборгованість збільшилась на 191,8 тис.грн. Найбільшими боржниками є: Гніздичівський спиртзавод – 375,7 тис. грн., ВАТ «Ходорівполіграфмаш» – 44,0 тис. грн., КП «Журавножитлосервіс» – 22,1 тис. грн.

На виконанні в органах ДВС на 01.12.2016 року знаходяться документи про стягнення боргу в сумі 435,5 тис. грн., в т.ч. вимоги на суму 377,2 тис.грн. та судові рішення на суму 58,3 тис. грн.

За 11 місяців 2016 року відшкодуванню підлягало 2268,6 тис.грн. пільгових пенсій. Відшкодовано 658,2 тис.грн., що становить 29,01 %. Заборгованість станом на 01.12.2016 року склала 4274,5 тис.грн., переплата 3,5 тис.грн. В порівнянні з початком року, заборгованість збільшилась на 1601,4 тис.грн.

Найбільшу заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій має ПАТ «Жидачівський целюлозно – паперовий комбінат» – 3889,3 тис.грн. Зростання заборгованості спричинене призупиненням господарської діяльності даного підприємства. ПРАТ«Спецмонтажсервіс» заборгувало Пенсійному фонду 59,1 тис.грн., ВАТ «Ходорівполіграфмаш» – 27,5 тис.грн., Жидачів ЦРЛ – 22,0 тис.грн., ТзОВ Фірма  «Кохавина» – 117,4 тис.грн., ТзОВ  «Колос» – 32,4 тис.грн., ТзОВ  «Прикарпаття» – 38,9 тис.грн.

Щомісячно проводиться аналіз поданих звітів про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України щодо дотримання законодавства про працю.                   

 Видано 5559 довідок для призначення та перерахунку пенсій та 251 довідок фізичним особам для ознайомлення з даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей.

За 11 місяців 2016 року на адресу управління надійшло 79 письмових звернень громадян, що на 11 звернень більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Працівниками  управління  проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота. Оприлюднено 5 публікацій в пресі та 25 на веб – ресурсах. Прозвучало 8 виступів на місцевому радіо. Проведено 52 зустрічі в трудових колективах, 14 виїзних прийомів громадян. Проведено 7 зустрічей з ветеранськими та громадськими організаціями. Відбулося 5 засідань «Круглого столу». Проведено «День знань» для учнів професійного ліцею, проведено «День Пенсійного фонду” для жителів Новострілищанської об’єднаної громади.

Реалізація та захист прав людини з питань, що стосуються діяльності управління Пенсійного фондуУкраїни в Жидачівському районі

   В Україні як в соціальній, правовій державі – людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Система прав і свобод людини і громадянина, яка діє на сьогоднішній день в нашій країні та гарантується Конституцією України, розроблена з урахуванням міжнародно-правових стандартів в галузі прав людини, до того ж принцип соціального захисту громадян втілений у ратифікованих Україною міжнародних актах та рішеннях Європейського суду з прав людини.

Реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України – є одним з основних пріоритетів Пенсійного фонду України.

Для Пенсійного фонду України належний рівень проінформованості населення щодо своїх прав та обов’язків є запорукою успішного втілення державної політики у сфері пенсійного забезпечення, відповідно і соціального спокою.

А значить: своєчасне і зрозуміле інформування про зміни в пенсійному законодавстві, про права і обов’язки громадян – важлива частина діалогу ПФУ із суспільством.Тому, управління Пенсійного фонду України в Жидачівському районі проводить інформаційну роботу через засоби масової інформації: газету “Новий час”,  місцеве радіо,  інформаційний сайт ПФУ та райдержадміністрації.

Важливими джерелами інформації, які висвітлюють приорітети державної пенсійної політики та стану її реалізації є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України „Пенсійний кур’єр” та „Вісник Пенсійного фонду України”, на сторінках яких читач може знайти багато інформації щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов’язків роботодавців та застрахованих осіб, а також може отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.

На сьогоднішній день існує законодавча база для практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права на звернення. Це насамперед Закон України від 02.10.1996 року №47 “Про звернення громадян”.

З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, спеціалістами управління  здійснюються виїзні прийоми у населені пункти району, які проводяться у відповідності до затверджених графіків.

В управлінні створено окремий відділ з питань обслуговування та розгляду звернень громадян. Система «фронт-офіс» та «бек-офіс» яка реалізована у цьому відділі дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування.

Управління Пенсійного фонду України в Жидачівському районі продовжує і надалі працювати над покращенням обслуговування громадян, намагається оптимізувати процес прийому. Роз’яснюючи норми законодавства, спеціалісти управління надають відвідувачам  необхідну інформацію щодо загальних прав громадян при взаємовідносинах з органами Пенсійного фонду України.

Кожний громадянин, який звертається до органів Фонду має право:

- подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення;

- на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів ПФУ за встановленими в цих органах графіках.

Права громадян на інформацію про своє пенсійне забезпечення

Громадяни мають право:

 • знайомитися з в приміщенні органів ПФУ з матеріалами своєї пенсійної справи, отримувати від працівників Фонду іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка відома органам Фонду;
 • знайомитися в органах Фонду з нормативно – правовими актами, на підставі яких призначена пенсія, робити з них виписки та копії.
 • Права громадян в випадку звернення за призначенням пенсії;
 • при зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право подавати заяви про призначення пенсії з необхідними документи у будь – який час після виникнення права на пенсію, але не раніше чим за один місяць до виникнення такого права.
 • отримувати розписку від органу ПФУ з переліком прийнятих документів;
 • вимагати від органів Фонду надання допомоги в отриманні чи перевірці підстав для видачі необхідних для призначення пенсії документів;
 • отримати письмове повідомлення про призначення пенсії або про відмову в її призначенні з обґрунтуванням причин відмови;
 • отримувати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

Права громадян під час виплати пенсії.

Громадяни, яким вже призначена пенсія, мають право:

 • обрати організацію, яка буде здійснювати виплату та доставку пенсії (банківські установи або поштове відділення);
 • отримувати пенсію не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія;
 • на виплату пенсії за 6 місяців вперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Право громадян на оскарження рішень Пенсійного фонду України

Громадяни, яких не задовольняють рішення органів ПФУ, мають право:

 • оскаржувати такі рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;
 • звертатися до суду зі скаргою на дії або бездіяльність органів ПФУ, їх посадових та службових осіб;
 • оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів І інстанції.

Обов’язки громадян.

Громадяни зобов’язані не допускати надання недостовірних документів до органів Пенсійного фонду України для призначення пенсії, а також в 10-денний термін повідомляти органи Фонду про події, які можуть стати причиною зміни розміру пенсії (працевлаштування, зміна кількості утриманців).

Управління Пенсійного фонду України в Жидачівському районі Львівської області  працює над поліпшенням обслуговування громадян, намагається оптимізувати тривалість прийому. Роз’яснюючи  нюанси законодавства, спеціалісти управління дають інформацію з  питань, що  цікавлять відвідувачів. Так, спеціалісти  розповідають про документи та довідки, необхідні для призначення пенсії або для її перерахунку.            

Юридичним відділом надається правова допомога з питань, що входять до компетенції Пенсійного фонду України, особам, які звертаються на особистий прийом.

В управлінні Пенсійного фонду України в Жидачівському районі забезпечено вільний доступ громадян на отримання об’єктивної та своєчасної інформації, усіх соціальних послуг.  

Інформуємо:

 Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 грудня 2016 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність встановлений у розмірі 1247 грн.

 Завершено фінансування пенсійних виплат за листопад. 25 листопада 2016 року, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат на поточний місяць, управлінням Пенсійного фонду України в Жидачівському районі Львівської області  завершено в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошових допомог за листопад.
  В цьому місяці пенсії отримали майже 22 тисячі громадян району.
  Загальна сума видатків на виплату пенсій і грошових допомог за листопад поточного року склала близько 31,3 млн. грн.
  Забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел фінансування, в установлені терміни.

Фінансування пенсій за січень 2017 року заплановано уже в грудні поточного року.

Щодо законодавчих актів, які набули чинності з 13.11.2016

  З 13 листопада 2016 року набрали чинності 2 закони України, які вирішили деякі проблемні питання пенсійного забезпечення родин героїв АТО.

  Так, Закон України від 18.10.2016 №1678-V111 “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу” врегулював питання призначення пенсій в разі втрати годувальника дружинам загиблих(померлих) в антитерористичній операції військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми до 8-річного віку та проходять військову службу. До цього часу зазначена пенсія призначалась тільки у разі звільнення дружини з військової служби.

  Також набрав чинності Закон України №1673-V111 від 18.10.2016 “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії на рівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей”.

  Відповідно до цього Закону на:

-  осіб, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей;

- членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення

   поширюються умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для військовослужбовців строкової  служби.

   Отже, вирішилось питання призначення за військовим Законом пенсій по інвалідності добровольцям та іншим особам, залученим до проведення АТО, а також пенсій в разі втрати годувальника членам їх сімей, незалежно від наявності на день інвалідності чи на день смерті у годувальника страхового стажу.

Додатково повідомляємо, що відповідно до ст. 37 “військового” Закону пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” особи, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, віднесені до інвалідів війни.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 №656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (зі змінами) мінімальна пенсійна виплата (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) становить: в інвалідів війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 255, III групи - 225, учасників бойових дій - 165 відсотків.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2016 – 1130 грн., з 01.12.2016 – 1247 грн.


На Львівщині триває проект «Ідея змінює країну»

  Cьогодні, 29 березня, у  рамках молодіжного проекту "Ідея змінює країну" відбулися тренінги для  молоді  Буська, Бродів, Нового Яричева та Красного. Активну шкільну молодь навчали генерувати ідеї та створювати власні проекти. Тренінг охопив понад  90 учасників.

   Як наголосили в відділі молодіжної політики Львівської ОДА, у процесі навчання учні отримують нові знання, що можуть бути використані в подальшій діяльності.

    Як підсумок, кожна група підготувала колективний проект для розвитку свого міста в напрямках: туризму, особистісного розвитку, здорового способу життя та екології. Як свідчить практика, навіть лише за півгодини можна створити чудовий проект для громади.

   «Під час тренінгу неформальне, невимушене спілкування відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та вирішення проблеми. Проект демонструє учасникам, що навіть одна їхня ідея може змінити всю країну», - додали у відділі  молодіжної політики ЛОДА.

   За підсумками проведених виїздів відберуть найкращі ідеї, а їхні автори зможуть взяти участь у підсумковому заході - Форумі ідей, який відбудеться наприкінці травня у Львові.

30.03.2017, 09:26

детально »


Голова Львівської ОДА дав доручення відновити роботу ДІАЗу

  Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка доручив департаменту архітектури та розвитку містобудування в місячний термін створити робочу групу та напрацювати положення щодо відновлення Державного історико-архітектурного заповідника (ДІАЗ) у м. Львів, а також встановити мораторій на будь-яке нове будівництво на території ЮНЕСКО та в межах її буферної зони до відновлення діяльності ДІАЗу.

Таке рішення прийнято сьогодні, 29 березня, за результатами наради щодо проблемних питань охорони та збереження об’єктів культурної спадщини, зокрема об’єктів Львова за участі громадських активістів, прокуратури області, ГУ Національної поліції, департаменту ДАБІ, ГУ Держгеокадастру, департаментів архітектури, екології, МНС, територіального управління юстиції.

30.03.2017, 09:18

детально »