Про роботу управління Пенсійного фонду України в Жидачівському районі за I квартал 2017 року   

   Робота управління  Пенсійного фонду України в Жидачівському районі Львівській області була спрямована на забезпечення своєчасної виплати пенсій та інших соціальних виплат,  поліпшення обслуговування громадян забезпечення виконання плану надходженн коштів до бюджету Пенсійного фонду України.

Загальний обсяг надходжень до бюджету Фонду в районі протягом  2016 року склав 376,0 млн. грн., що у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 13,3 млн. грн. або 36,7 %.

В районі забезпечується своєчасне і в повному обсязі фінансування пенсійних виплат. З початку року фактичні видатки на виплату та доставку пенсій та грошових допомог зросли на 10,9 млн. грн. або на 3,0 % порівняно з відповідним періодом минулого року та склали 376,2 млн. грн. (з урахуванням виплати у грудні 2016 року за січень 2017 року).

Чисельність одержувачів через установи банків збільшилась на 0,1 тис. чол. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, та станом на 1 січня 2017 року склала 8,1 тис. чол. або 38,8 % загальної кількості пенсіонерів, що дозволило розрахунково заощадити кошти на оплату поштових послуг в сумі     1728,8 тис. грн.

Надходження коштів, які адмініструють органи ПФУ,  в районі з початку 2016 року  складають 1138,3 тис. грн., порівняно з 2015 роком збільшились на 290,0 тис.грн., або 36,9%., планові показники виконано на 134,2 % .

На рахунки органів Державного казначейства за 2016 рік надійшло збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій на суму   1194,37 тис. грн., що становить 292,02%  планових показників (409,0 тис.грн.) , в т.ч. по автомобілях  978,09 тис.грн., що становить 311,49% від запланованих показників (314,0 тис.грн.), від купівлі – продажу нерухомого майна  216,27 тис.грн., що становить 227,65% від запланованих показників (95,0 тис.грн.)

 Одним з резервів наповнення бюджету Фонду залишається легалізація заробітної плати. За результатами спільних заходів з органами державної фіскальної служби органів місцевого самоврядування з початку року легалізовано 165 робочих місць, додатково залучено 54,5 грн. єдиного соціального внеску.

Управліннямі забезпечено своєчасне призначення та проведення перерахунків пенсій.

За звітний період працівниками управління призначено 697 нових пенсій, проведено 2319 перерахунків пенсій за додатково наданими документами. 

Середній розмір пенсії  становить на  01.01.2017 – 1550,83 грн.

На розгляд комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Львівській обласній державній адміністрації подано  документи на 19 осіб для призначення пенсії.

Від початку АТО взяті на облік в управлінні Пенсійного фонду в Жидачівському районі 62 громадян України, які тимчасово переїхали з Донецької, Луганської областей та Криму. Станом на 01. 01. 2017 року в Жидачівському районі їх кількість зменшилась і становить –30 осіб.

Однією з основних форм дистанційного обслуговування громадян в районі є Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. З початку функціонування Веб-порталу в районі зареєстровано станом на 01.01.2017 року  695 користувачів, з них у 2016 році зареєстровано 601 користувач.

Проводиться робота щодо впровадження комплексної системи захисту інформації, яка спрямована на забезпечення конфіденційності та цілісності інформації.

 

Щомісячно здійснюється аналіз поданих звітів про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України щодо дотримання законодавства про працю.

Видано 5912 довідок для призначення та перерахунку пенсій та 303 довідок фізичним особам для ознайомлення з даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей.

За 12 місяців 2016 року на адресу управління надійшло 80 письмових звернень громадян, що на 1 звернення менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Питання переважно стосувалися перевірки правильності нарахування пенсії, виплати індексації, надання роз’яснень особливостей чинного законодавства щодо призначення пільгових пенсій, перевірки стажу, права на збільшення пенсії.

Усі заяви, скарги та пропозиції розглянуті у встановлені законодавством терміни

Працівниками  управління  проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота. Оприлюднено 6 публікацій в пресі та 33 на веб – ресурсах. Прозвучало 11 виступів на місцевому радіо. Проведено 52 зустрічі в трудових колективах, 15 виїзних прийомів громадян. Проведено 8 зустрічей з ветеранськими та громадськими організаціями. Відбулося 6 засідань «Круглого столу». Проведено «День знань» для учнів професійного ліцею, проведено «День Пенсійного фонду” для жителів Новострілищанської об’єднаної громади.

Реалізація та захист прав людини з питань, що стосуються діяльності управління Пенсійного фондуУкраїни в Жидачівському районі

   В Україні як в соціальній, правовій державі – людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Система прав і свобод людини і громадянина, яка діє на сьогоднішній день в нашій країні та гарантується Конституцією України, розроблена з урахуванням міжнародно-правових стандартів в галузі прав людини, до того ж принцип соціального захисту громадян втілений у ратифікованих Україною міжнародних актах та рішеннях Європейського суду з прав людини.

Реалізація конституційного права громадян на звернення, підвищення якості обслуговування та захисту прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України – є одним з основних пріоритетів Пенсійного фонду України.

Для Пенсійного фонду України належний рівень проінформованості населення щодо своїх прав та обов’язків є запорукою успішного втілення державної політики у сфері пенсійного забезпечення, відповідно і соціального спокою.

А значить: своєчасне і зрозуміле інформування про зміни в пенсійному законодавстві, про права і обов’язки громадян – важлива частина діалогу ПФУ із суспільством.Тому, управління Пенсійного фонду України в Жидачівському районі проводить інформаційну роботу через засоби масової інформації: газету “Новий час”,  місцеве радіо,  інформаційний сайт ПФУ та райдержадміністрації.

Важливими джерелами інформації, які висвітлюють приорітети державної пенсійної політики та стану її реалізації є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України „Пенсійний кур’єр” та „Вісник Пенсійного фонду України”, на сторінках яких читач може знайти багато інформації щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов’язків роботодавців та застрахованих осіб, а також може отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.

На сьогоднішній день існує законодавча база для практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права на звернення. Це насамперед Закон України від 02.10.1996 року №47 “Про звернення громадян”.

З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, спеціалістами управління  здійснюються виїзні прийоми у населені пункти району, які проводяться у відповідності до затверджених графіків.

В управлінні створено окремий відділ з питань обслуговування та розгляду звернень громадян. Система «фронт-офіс» та «бек-офіс» яка реалізована у цьому відділі дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування.

Управління Пенсійного фонду України в Жидачівському районі продовжує і надалі працювати над покращенням обслуговування громадян, намагається оптимізувати процес прийому. Роз’яснюючи норми законодавства, спеціалісти управління надають відвідувачам  необхідну інформацію щодо загальних прав громадян при взаємовідносинах з органами Пенсійного фонду України.

Кожний громадянин, який звертається до органів Фонду має право:

- подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення;

- на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів ПФУ за встановленими в цих органах графіках.

Права громадян на інформацію про своє пенсійне забезпечення

Громадяни мають право:

 • знайомитися з в приміщенні органів ПФУ з матеріалами своєї пенсійної справи, отримувати від працівників Фонду іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка відома органам Фонду;
 • знайомитися в органах Фонду з нормативно – правовими актами, на підставі яких призначена пенсія, робити з них виписки та копії.
 • Права громадян в випадку звернення за призначенням пенсії;
 • при зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право подавати заяви про призначення пенсії з необхідними документи у будь – який час після виникнення права на пенсію, але не раніше чим за один місяць до виникнення такого права.
 • отримувати розписку від органу ПФУ з переліком прийнятих документів;
 • вимагати від органів Фонду надання допомоги в отриманні чи перевірці підстав для видачі необхідних для призначення пенсії документів;
 • отримати письмове повідомлення про призначення пенсії або про відмову в її призначенні з обґрунтуванням причин відмови;
 • отримувати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

Права громадян під час виплати пенсії.

Громадяни, яким вже призначена пенсія, мають право:

 • обрати організацію, яка буде здійснювати виплату та доставку пенсії (банківські установи або поштове відділення);
 • отримувати пенсію не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія;
 • на виплату пенсії за 6 місяців вперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Право громадян на оскарження рішень Пенсійного фонду України

Громадяни, яких не задовольняють рішення органів ПФУ, мають право:

 • оскаржувати такі рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;
 • звертатися до суду зі скаргою на дії або бездіяльність органів ПФУ, їх посадових та службових осіб;
 • оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів І інстанції.

Обов’язки громадян.

Громадяни зобов’язані не допускати надання недостовірних документів до органів Пенсійного фонду України для призначення пенсії, а також в 10-денний термін повідомляти органи Фонду про події, які можуть стати причиною зміни розміру пенсії (працевлаштування, зміна кількості утриманців).

Управління Пенсійного фонду України в Жидачівському районі Львівської області  працює над поліпшенням обслуговування громадян, намагається оптимізувати тривалість прийому. Роз’яснюючи  нюанси законодавства, спеціалісти управління дають інформацію з  питань, що  цікавлять відвідувачів. Так, спеціалісти  розповідають про документи та довідки, необхідні для призначення пенсії або для її перерахунку.            

Юридичним відділом надається правова допомога з питань, що входять до компетенції Пенсійного фонду України, особам, які звертаються на особистий прийом.

В управлінні Пенсійного фонду України в Жидачівському районі забезпечено вільний доступ громадян на отримання об’єктивної та своєчасної інформації, усіх соціальних послуг.  

Інформуємо:

Зустріч з ветеранською організацією        

   27 червня 2017 року начальник відділу обслуговування громадян в Жидачівському районі Миколївського об’єднаного управління Пенсійного фонду Любов Стасина  провела зустріч з   Жидачівською районною організацією ветеранів України.

  Фахівець Фонду розповіла про зміни, які відбулися в пенсійному законодавстві у 2017 році,  можливість одержувати послуги через веб-портал Пенсійного фонду України та  надала телефони «гарячої лінії» управління  для  отримання  консультацій. Ознайомила присутніх з нововведеннями та основними складовими пропонованої Урядом пенсійної реформи, що очікуюється вже з жовтня цього року.

  Голова  ветеранської організації Богдана Бойко (на фото справа), яка очолила районну організацію восени минулого року, висловила  сподівання на ефективну співпрацю, адже тільки спільне взаєморозуміння  складає фундамент ефективного діалогу влади і громадян.

Перерахунок пенсій з травня 2017 року

 Згідно зі статтею 28 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” мінімальний розмір пенсій за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб з 01.05.2017 становить 1312,00 грн.

Це є підставою для проведення перерахунку пенсій, підвищень та надбавок,  які залежать від цієї величини.
  З 1 травня поточного року  проведено перерахунок пенсій, в результаті якого збільшаться:

- мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій;

- мінімальна пенсійна виплата інвалідам ЧАЕС;

- мінімальна пенсія "військових" пенсіонерів;

- пенсії за особливі заслуги перед Україною;

- підвищення до пенсії ветеранам війни;

- підвищення жертвам нацистських переслідувань;

- надбавка до пенсії донорам;

- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.

  З 1 травня 2016 року мінімальна пенсія за віком для непрацюючих осіб, які мають повний страховий стаж та інвалідів, збільшена на 65,00 грн. та складає 1312,00 грн.


    Перерахунок по кожній пенсійній справі проводився індивідуально. Якщо непрацюючий пенсіонер мав у складі своєї пенсійної виплати індексацію та розмір підвищення перерахованого розміру пенсії менше можливої поточної індексації, в такому випадку у місяці перерахунку встановлюється фіксована індексація, яка визначається як різниця між можливою поточною індексацією та сумою підвищення пенсії.

   Натомість, пенсії, призначені за спеціальними законами не переглядались, окрім надбавок і підвищень, що визначені з розміру прожиткового мінімуму. Також, не підлягали перерахунку і виплати працюючим пенсіонерам, яких  станом на 1 травня поточного року в районі налічується  2575 осіб або 12,4% від загальної кількості пенсіонерів.  Разом з цим виплата пенсій працюючим пенсіонерам проводиться у розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше ніж 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2017 – 1968 грн ( 1312грн х 150%).

    Також збільшились мінімальні розміри пенсійної виплати у інвалідів війни та учасників бойових дій, інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема:

- у інвалідів І групи - на 185,25 грн. і становлять  3739,20 грн.,

- у інвалідів ІІ групи – на 165,75 грн. та становлять  3345,60 грн.,

- у інвалідів ІІІ групи – на 146,25 грн. та становлять  2952,00 грн.,

- у  учасників бойових дій – на 107,25 грн. і становлять 2164,80 грн.  

Збільшився на 130 грн. мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців і становить 2624 грн.

Збільшені підвищення передбачені Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, зокрема:

- інваліду війни І групи - на 32,50 грн. і становить 656 грн.;

- інваліду війни ІІ групи - на 26 грн. і становить 524,80 грн.;

- інваліду війни ІІІ групи - на 19,50 грн. і становить 393,60 грн.;

- учаснику бойових дій - на 16,25 грн. і становить 328 грн.

Максимальний розмір пенсійної виплати залишився не змінним і становить 10740 грн.

 Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 грудня 2016 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність встановлений у розмірі 1247 грн.

 Завершено фінансування пенсійних виплат за листопад. 25 листопада 2016 року, відповідно до графіка поденного фінансування пенсійних виплат на поточний місяць, управлінням Пенсійного фонду України в Жидачівському районі Львівської області  завершено в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошових допомог за листопад.
  В цьому місяці пенсії отримали майже 22 тисячі громадян району.
  Загальна сума видатків на виплату пенсій і грошових допомог за листопад поточного року склала близько 31,3 млн. грн.
  Забезпечення виплат здійснювалось за рахунок законодавчо визначених джерел фінансування, в установлені терміни.

Фінансування пенсій за січень 2017 року заплановано уже в грудні поточного року.

Щодо законодавчих актів, які набули чинності з 13.11.2016

  З 13 листопада 2016 року набрали чинності 2 закони України, які вирішили деякі проблемні питання пенсійного забезпечення родин героїв АТО.

  Так, Закон України від 18.10.2016 №1678-V111 “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу” врегулював питання призначення пенсій в разі втрати годувальника дружинам загиблих(померлих) в антитерористичній операції військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми до 8-річного віку та проходять військову службу. До цього часу зазначена пенсія призначалась тільки у разі звільнення дружини з військової служби.

  Також набрав чинності Закон України №1673-V111 від 18.10.2016 “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії на рівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей”.

  Відповідно до цього Закону на:

-  осіб, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей;

- членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення

   поширюються умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для військовослужбовців строкової  служби.

   Отже, вирішилось питання призначення за військовим Законом пенсій по інвалідності добровольцям та іншим особам, залученим до проведення АТО, а також пенсій в разі втрати годувальника членам їх сімей, незалежно від наявності на день інвалідності чи на день смерті у годувальника страхового стажу.

Додатково повідомляємо, що відповідно до ст. 37 “військового” Закону пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” особи, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, віднесені до інвалідів війни.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 №656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій” (зі змінами) мінімальна пенсійна виплата (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) становить: в інвалідів війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 255, III групи - 225, учасників бойових дій - 165 відсотків.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.05.2016 – 1130 грн., з 01.12.2016 – 1247 грн.


604 млн грн. податку на прибуток - від великих платників податків західного регіону у першому півріччі 2017 року

  Впродовж семи місяців 2017 року Львівське управління Офісу  ВПП ДФС забезпечило надходження 604 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 186 млн. грн. більше ніж було заплановано.

З них до державного бюджету спрямовано 549 млн. грн., а до бюджету області –55  млн. гривень. Зокрема, у липні цього року великі підприємства, які перебувають на обліку в інспекції, сплатили  37 млн. грн. податку на прибуток.

Крім цього, державні унітарні підприємства з початку року спрямували до Державного бюджету України  частину чистого прибутку (дивідендів) у розмірі 59 мільйони гривень. Скарбниця додатково отримала на 8 мільйони гривень більше. 

17.08.2017, 11:03

детально »


Питання підготовки спортивних шкіл до навчального року розглянуть на обласній нараді

  18 серпня об 11.00 годині в актовому залі Франківської районної адміністрації Львова (вул. ген. Чупринки, 85) відбудеться обласна нарада фізкультурно-спортивного активу Львівщини з питань підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівської області до початку нового 2017-2018 навчального року.

До участі в нараді запрошено керівників структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міськвиконкомів міст обласного значення, а також директорів, заступників директорів, старших тренерів відділень та медичних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівської області. 

На нараді підіб`ють підсумки попереднього навчального року та визначать ключові напрями діяльності у новому навчальному році. Окрім того, порушать питання організації та проведення Всесвітніх Ігор у місті Вроцлаві.

17.08.2017, 11:02

детально »