Тарифна та цінова політика  

Моніторинг тарифів на комунальні послуги


Моніторинг цін

01.01.2016

01.02.2016

01.03.2016

01.04.2016

01.05.2016

01.06.2016

01.07.2016

01.08.2016

01.09.2016

01.10.2016

01.11.2016

 


Індекси цін

Індекси цін по Львівській області

До відома суб'єктів господарювання!

      На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами та доповненнями), з метою соціального захисту населення запобігання економічно необґрунтованому підвищенню цін і стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку головою Львівської обласної державної адміністрації прийнято розпорядження від 07 жовтня 2013 року № 692/0/5-13 «Про регулювання цін на основні види продовольчих товарів», зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Львівській області 14 жовтня 2013 року за № 15/1682:

      1. Встановити для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності:

      1.1. Граничні рівні рентабельності до 5 відсотків виробництва борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків.

      1.2. Декларування зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію соняшникову у разі, коли такі ціни збільшуються протягом місяця більш як на 1 відсоток.  Декларацію зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари погоджує директор (заступник директора) департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

      1.3. Суб’єкти господарювання у разі зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку),  сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію соняшникову подають матеріали у департамент економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

      1.4. Граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без врахування вартості сировини не вище, ніж 10 відсотків.

      2. Граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку),  сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі не вище 15 відсотків без урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні.   Граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки не розповсюджуються на сири, макаронні вироби, ковбасні вироби варені іноземного виробництва.

      3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2007 року № 1142 «Про регулювання цін на окремі продовольчі товари», зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Львівській області 05 листопада 2007 року за № 42/1261.

До відома суб'єктів господарювання!

 Закон України "Про ціни і ціноутворення"
Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"

Указ Президента України "Питання реалізації державної політики з контролю за цінами"

     З метою захисту населення від необгрунтованого зростання цін на продовольчі товари, зміна яких підлягає декларуванню, доводимо Вам Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року №1222 та механізм декларування, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України  від  6 серпня 2008 року  №709.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 17 жовтня 2007 р. N 1222
Київ
 
Про затвердження Порядку декларування зміни
оптово-відпускних цін на продовольчі товари
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 276 ( 276-2008-п ) від 26.03.2008
N 709 ( 709-2008-п ) від 06.08.2008 }
 
{ Додатково див. Указ Президента
N 125/2009 ( 125/2009 ) від 06.03.2009 - втратив чинність
на підставі Указу Президента
N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:           

      1. Затвердити Порядок  декларування  зміни  оптово-відпускних цін на продовольчі товари, що додається.
      2. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним, Київській та Севастопольській  міським  державним  адміністраціям вжити  заходів  для  забезпечення  неухильного  виконання Порядку, затвердженого цією постановою.
      3. Державній  інспекції  з  контролю  за  цінами  забезпечити контроль  за  додержанням   державної  дисципліни  цін  під  час реалізації продовольчих товарів.

      Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 17 жовтня 2007 р. N 1222

 ПОРЯДОК
  декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари     

     1.  Цей  Порядок  визначає  механізм  декларування суб'єктами господарювання зміни оптово-відпускних  цін  на  борошно  пшеничне вищого, першого і другого сорту,борошно житнє обдирне, яловичину, свинину,  м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту,  молоко коров'яче питне з вмістом жиру до 2,5 відсотка, сир кисломолочний з вмістом жиру до 9  відсотків,  сметану  з  вмістом жиру  до  20  відсотків,  масло   вершкове  з  вмістом   жиру   до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову. {  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 276 (  276-2008-п  )  від  26.03.2008;  в  редакції Постанови КМ N 709( 709-2008-п ) від 06.08.2008 }

     2. Декларуванню  підлягають  зміни  оптово-відпускних  цін на продовольчі товари,  зазначені у пункті 1 цього Порядку,  у  разі, коли  такі  ціни  збільшуються  протягом  місяця  більш  як  на  1 відсоток. {  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 709 ( 709-2008-п ) від 06.08.2008 }

      3.   Суб'єкти  господарювання,  які  провадять  діяльність  з виробництва    продовольчих    товарів,    у    разі    зміни   їх оптово-відпускних    цін   подають   до   територіальних   органів Держцінінспекції такі документи:

 • пояснювальну записку щодо  обґрунтування  необхідності  зміни
 • оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;
 • калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;
 • довідку про обсяги виробництва продовольчих  товарів  за минулий рік та відповідний період поточного року;
 • стандарти, нормативи, технологічні регламенти з  виробництва продовольчих товарів;
 • копії договорів,   пов'язаних   з  виробництвом  продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;
 • довідку про  фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.

     Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання,  скріплюються печаткою і подаються не пізніше  ніж за  10  робочих  днів  до  запровадження  оптово-відпускних цін на продовольчі товари. {  Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ  N  709 ( 709-2008-п ) від 06.08.2008  -  дію  зміни  зупинено  згідно  з  Указом  Президента N  125/2009 ( 125/2009 ) від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }

     4. Суб'єкти  господарювання,  які  провадять   діяльність   з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін  подають  до  територіальних  органів Держцінінспекції   такі документи:

 • пояснювальну записку  щодо  обґрунтування  необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічногоаналізу фактичних витрат з реалізації;
 • калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;
 • копії договорів,   пов'язаних   з   реалізацією  продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;
 • копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкта господарювання,  який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).

     Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються  печаткою і подаються не пізніше ніж за три робочих  дні  до  запровадження  оптово-відпускних  цін  на продовольчі товари.{  Пункт    в  редакції  Постанови  КМ  N  709 ( 709-2008-п ) від 06.08.2008 -  дію  зміни зупинено  згідно  з  Указом  Президента  N  125/2009 ( 125/2009 ) від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }

     5. Підставою  для відмови територіальних органів Держцінінспекції  в наданні  висновків    щодо    економічного обґрунтування  рівнів оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни на які підлягають декларуванню (далі - висновок) є неподання суб'єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 і 4  цього  Порядку,  або  неналежне  їх  оформлення  та необґрунтованість необхідності зміни оптово-відпускних цін. {  Пункт  в  редакції  Постанови  КМ  N  709  (  709-2008-п  ) від 06.08.2008  -  дію  зміни  зупинено  згідно  з  Указом  Президента N  125/2009 ( 125/2009 ) від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }

     6. За  результатами  аналізу  документів,  поданих  суб'єктом господарювання, територіальні  органи  Держцінінспекції   надають письмові  висновки  для  суб'єкта  господарювання,  який провадить діяльність з виробництва  продовольчих  товарів,  -  у  семиденний строк,  для  суб'єкта господарювання,  який провадить діяльність з реалізації продовольчих товарів, - у дводенний строк.      Висновки територіальних органів Держцінінспекції підписуються начальниками таких органів або їх заступниками. {  Пункт  в  редакції  Постанови  КМ  N  709  (  709-2008-п  ) від 06.08.2008  -  дію  зміни  зупинено  згідно  з  Указом  Президента N  125/2009 ( 125/2009 ) від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }

     7. Для    декларування   зміни   оптово-відпускних   цін   на продовольчі  товари   суб'єкти   господарювання,   які   провадять діяльність  з  виробництва  або  реалізації  продовольчих товарів, подають до Ради міністрів Автономної  Республіки  Крим,  обласних, Київської  та  Севастопольської  міських держадміністрацій (далі - уповноважені органи) такі документи:

 •      проект декларації зміни оптово-відпускних цін на  продовольчі товари  для  суб'єктів господарювання,  які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 1, для   суб'єктів   господарювання,   які   провадять  діяльність  з реалізації продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 2;
 •      висновок територіального органу Держцінінспекції.{  Пункт  в  редакції  Постанови  КМ  N  709  (  709-2008-п  ) від 06.08.2008  -  дію  зміни  зупинено  згідно  з  Указом  Президента N  125/2009 ( 125/2009 ) від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }

     8. Декларація  зміни  оптово-відпускних  цін  на  продовольчі товари погоджується керівником (заступником    керівника) уповноваженого органу у дводенний строк.

     У разі відмови в погодженні  декларації  уповноважений  орган надсилає суб'єкту  господарювання  обґрунтовану  відповідь  із зазначенням причин відмови.

     Зміна оптово-відпускних цін  суб'єктами  господарювання,  які провадять  діяльність  з  виробництва  або реалізації продовольчих товарів,  здійснюється з  дати  погодження  уповноваженим  органом декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари. {  Пункт  в  редакції  Постанови  КМ  N  709  (  709-2008-п  ) від 06.08.2008  -  дію  зміни  зупинено  згідно  з  Указом  Президента N  125/2009 ( 125/2009 ) від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }

     9. Оптово-відпускні  ціни  на  продовольчі  товари вважаються задекларованими   на   день   набрання   чинності   розпорядженням (рішенням)  уповноваженого  органу  щодо  здійснення  повноважень, наданих абзацом тридцять восьмим пункту 12  додатка  до  постанови Кабінету   Міністрів   України   від   25  грудня  1996 р.  N 1548 ( 1548-96-п  )  "Про  встановлення  повноважень органів виконавчої влади та виконавчих  органів  міських  рад  щодо  регулювання  цін (тарифів)" (ЗП України,  1996 р.,  N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2007 р. , N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795).{  Пункт  в  редакції  Постанови  КМ  N  709  (  709-2008-п  ) від 06.08.2008  -  дію  зміни  зупинено  згідно  з  Указом  Президента N  125/2009 ( 125/2009 ) від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }

     10. Суб'єкт    господарювання    може    оскаржити   висновок територіального    органу    Держцінінспекції    та/або    рішення уповноваженого органу в установленому законодавством порядку.{  Пункт  в  редакції  Постанови  КМ  N  709  (  709-2008-п  ) від 06.08.2008  -  дію  зміни  зупинено  згідно  з  Указом  Президента N  125/2009 ( 125/2009 ) від 06.03.2009 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 П О С Т А Н О В А
від 6 серпня 2008 р. N 709
Київ
Про внесення змін до Порядку декларування
зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 Внести до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1222 ( 1222-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79, ст. 2940; 2008 р., N 25, ст. 795), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України     Ю.ТИМОШЕНКО

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. N 709

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку декларування
зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари
(1222-2007-п)

 1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

 "1. Цей Порядок визначає механізм декларування суб'єктами господарювання зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне з вмістом жиру до 2,5 відсотка, сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.".

 2. Доповнити пункт 2 після слів "протягом місяця" словами "більш як".

 3. Пункт 3 замінити пунктами 3-10 такого змісту: "3. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

 • пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;
 • калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;
 • довідку про обсяги виробництва продовольчих товарів за минулий рік та відповідний період поточного року;
 • стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва продовольчих товарів;
 • копії договорів, пов'язаних з виробництвом продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;
 • довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.
 • Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

 4. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до територіальних органів Держцінінспекції такі документи:

 • пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з реалізації;
 • калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;
 • копії договорів, пов'язаних з реалізацією продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;
 • копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).

 Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за три робочих дні до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

 5. Підставою для відмови територіальних органів Держцінінспекції в наданні висновків щодо економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни на які підлягають декларуванню (далі - висновок) є неподання суб'єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, або неналежне їх оформлення та необґрунтованість необхідності зміни оптововідпускних цін.

 6. За результатами аналізу документів, поданих суб'єктом господарювання, територіальні органи Держцінінспекції надають письмові висновки для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів, - у семиденний строк, для суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з реалізації продовольчих товарів, - у дводенний строк.Висновки територіальних органів Держцінінспекції підписуються начальниками таких органів або їх заступниками.

7. Для декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - уповноважені органи) такі документи:

 • проект декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 1, для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 2;
 • висновок територіального органу Держцінінспекції.

8. Декларація зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари погоджується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу у дводенний строк. У разі відмови в погодженні декларації уповноважений орган надсилає суб'єкту господарювання обґрунтовану відповідь із зазначенням причин відмови. Зміна оптово-відпускних цін суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, здійснюється з дати погодження уповноваженим органом декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

9. Оптово-відпускні ціни на продовольчі товари вважаються задекларованими на день набрання чинності розпорядженням (рішенням) уповноваженого органу щодо здійснення повноважень, наданих абзацом тридцять восьмим пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2007 р. , N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795).

10. Суб'єкт господарювання може оскаржити висновок територіального органу Держцінінспекції та/або рішення уповноваженого органу в установленому законодавством порядку.".

4. Додаток до Порядку ( 1222-2007-п ) замінити додатками такого змісту:

Додаток 1
до Порядку

ПОГОДЖЕНО
________________________________________ 
(посада керівника уповноваженого органу)       
             _______________     _______________________              
(підпис)          (ініціали та прізвище)         
від ___ ___________ 20__ р.           N _______

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
зміни оптово-відпускних цін виробника на
___________________________________
     (найменування продовольчого товару)
___________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання)
які запроваджуються з ___ __________ 20___ року

Поря
дковий номер
Наймену
вання продоволь
чого товару
Нормативно-технічна докумен
тація ДСТУ,ТУ

Одиниця виміру

Оптово-відпускна ціна виробника з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень

Рентабельність, відсотків

фактична

декла
рована
прийнята уповноваже
ним органом

фактична (за звітний період)

заде
кларована

за погодженням уповноваженого органу________________________                      __________             ________________________

(посада керівника суб'єкта господарювання)      (підпис)          (ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Порядку

ПОГОДЖЕНО
________________________________________ 
(посада керівника уповноваженого органу)       
             _______________     _______________________              
(підпис)                  (ініціали та прізвище)         
від ___ ___________ 20__ р.           N _______


ДЕКЛАРАЦІЯ
зміни оптово-відпускних цін реалізатора на

___________________________________
(найменування продовольчого товару)
_______________________________________________,
(назва суб'єкта господарювання)

які запроваджуються з ___ __________ 20___ року

Поря
дковий номер
Наймену
вання продоволь
чого товару
Нормативно-технічна докумен
тація ДСТУ,ТУ

Одиниця виміру

Задекларована оптово-відпускна ціна виробника з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру, гривень

Оптово-відпускна ціна виробника з урахуванням податку на додану вартість за одиницю виміру,

 

фактична (за звітний період)

заде
кларована

за погодженням уповноваженого органу

_________________________                         __________                    ____________________

(посада керівника суб'єкта господарювання)      (підпис)                      (ініціали та прізвище)

МП

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 гркдня 2012р. №1220 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 803 і від 17 жовтня 2007 р. № 1222 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"


Підприємців запрошують до участі у конкурсі на отримання кредитів для власного бізнесу

 Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області оголошує конкурс інвестиційних проектів. Він триватиме з 1 травня до 1 липня 2017 року. Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності, представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.

Як інформують у департаменті економічної політики ЛОДА, претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

- здійснювати господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;

- здійснювати діяльність у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп Розділу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння", Розділу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблів" (крім класу 31.03 "Виробництво матраців") та усіх груп Розділу 10 "Виробництво харчових продуктів".

Для участі у конкурсі суб’єктам малого підприємництва необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:

28.04.2017, 17:45

детально »


Львівщина – найкращий майданчик для інвестування,- Олег Синютка

 Сьогодні, 28 квітня, у межах робочого візиту на Львівщину, Перший віце-прем’єр-міністр України Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів відвідав Турецько-український бізнес-форум.

«Сьогоднішній форум – це підтвердження того, що місто Львів, влада, голова Львівської ОДА зуміли показати і підтримати реальні зміни в державі та продемонстрували можливості покращення інвестиційного клімату в регіоні», - зазначив Степан Кубів.

Також він додав, що Туреччина для нас є стратегічним партнером.

«Сьогодні, за участі Першого віце-прем’єр міністра України Степана Кубіва, ми відкриваємо нову сонячну електростанцію потужністю 9,9 мегават. Наступного тижня ми відкриваємо нову фабрику. Відтак, не тільки український, але й світовий бізнес, інвестує гроші у Львівщину, отримуючи тут значну додану вартість», - повідомив Олег Синютка.

Нагадаємо, що Турецько-український бізнес-форум стартував вчора. Пряму трансляцію можна переглянути за посиланням.

28.04.2017, 17:42

детально »