СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

        Служба у справах дітей Жидачівської районної державної адміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації.

dituС
труктура служби у справах дітей райдержадміністрації

                                  Керівник служби                                 Гавдик Надія Іванівна,  тел. (239) 31-084

                                                   Відділ опіки та піклування над дітьми:

 • Маркевич Леся Федорівна                заступник керівника служби, начальник відділу
 • Драган Наталія Мирославівна            головний спеціаоіст
 • Гудз Ірина Ярославівна                      головний спеціаліст

Сектор запобігання бездоглядності, безпритульності та профілактики правопорушень серед дітей:

 • Семчишин Ольга Миколаївна                     завідувач сектору,
 • Дадак Ірина Романівна                               головний спеціаоіст
 •   Головний спеціаліст – юрисконсульт       Турчак Оксана Євгенівна
 •   Головний спеціаліст – бухгалтер                Мосій Оксана Ігорівна

     Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрації, наказами начальника служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації.

   Основними завданнями служби є:  реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;  розроблення і здійснення самостійно, або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;  координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;  забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; ведення державної статистики щодо дітей; ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

Служба є юридичною особою, знаходиться за адресою:

м. Жидачів, вул.  Шашкевича, 2, ІV поверх, кабінети – 402, 404, 405; телефон 3-10-84 тел/факс 3-17-08 (приймальня  РДА)

 Всі послуги надаються безкоштовно
    е-mail: SuSD@ukr.net


Інформація про роботу служби у справах дітей за 2015 рік

 З метою організації і здійснення на території Жидачівського району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері захисту прав дітей, робота  служби у справах дітей райдержадміністрації протягом звітного періоду була спрямована, насамперед, на реалізацію районних програм та заходів, які розроблялись службою у справах дітей у попередні роки, а саме:

 • Програма соціального захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Жидачівському районі на 2011-2016 роки затверджена рішенням сесії Жидачівської районної ради від 03 березня 2011 року № 36;
 • Програма «Комплексний план дій  щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини у Жидачівському районі на період до 2016 року», затверджена рішенням сесії Жидачівської районної ради від 03 березня 2011 року № 36;
 • Заходи щодо протидії вживанню та розповсюдженню наркотичних засобів, алкоголю та тютюнопаління серед дітей у Жидачівському районі на 2010-2015 роки, затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.08.2010 року  № 850;
 • Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Жидачівському районі на 2014-2018 роки, затверджена рішенням сесії Жидачівської районної ради від 22.07.2014 року №415;
 • План заходів з виконання у 2014-2016 роках Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року у Жидачівському районі, затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 23 липня 2014 року №290;

   Для реалізації завдань та заходів, передбачених районними програмами та заходами, службою у справах дітей у співпраці з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами сільських, селищних рад, відділенням кримінальної міліції у справах дітей Жидачівського РВ ГУМВСУ у Львівській області проведено ряд організаційних та практичних заходів, які сприяли активізації роботи з дітьми, захисту їх прав та законних інтересів, запобіганню соціальному сирітству.

   Службою у справах дітей райдержадміністрації забезпечується діяльність Комісії з питань захисту прав дитини, основним завданням якої є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток. У 2015 році відбулося 11 засідань комісії, на яких розглянуто 45 звернень  громадян та 10 клопотань служби у справах дітей. За результатами розгляду зазначених справ видано 21 рішення (розпорядження голови РДА) та 24 висновки органу опіки та піклування, спрямованих на захист прав та законних інтересів дітей.  Відповідно до вимог чинного законодавства,  службою у справах дітей райдержадміністрації забезпечується своєчасне виявлення, влаштування, безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 31.12.2015 року на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в службі у справах дітей Жидачівської райдержадміністрації перебуває 100 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (19–діти-сироти, 81–позбавлені батьківського піклування). Всього у Жидачівському районі проживає 12 512 дітей (віком до 18 років), з яких 6731– діти шкільного віку.

   Особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, впорядковані з урахуванням вимог наказу Мінсім’ямолодьспорту України від 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування». Складені індивідуальні плани соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється контроль за станом їх виконання.

  Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  72 - проживають у сім'ях опікунів, піклувальників; 14 -  у прийомних сім’ях та ДБСТ; 14 - в інтернатних закладах.

 Сімейними формами виховання охоплено 86 % дітей. У районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 7 дітей: у м.Жидачеві ( на базі родин  Олійник); у с.Молодинче (на базі родини Сичинських); у с.Лівчиці (на базі родини Дрекало); у с.Жирівське ( на базі родини Попович); смт.Гніздичів ( на базі родини Лукашенко);

 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 14 дітей: на базі родини Фастнахт Світлани та Андрія у с.Володимирці (9 вихованців);на базі родини Голубовського Богдана Корнійовича та Голубовської Любові Тадеївни в м.Жидачеві (5 вихованців).

У поточному році створено 1 прийомну сім’ю громадянкою Лукашенко В.Я., яка взяла на виховання та спільне проживання 1 дитину, позбавлену батьківського піклування.

 Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом 2015 року

Роки

 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Кількість дітей, які проживають у сім`ях опікунів піклувальників

Кількість дітей, які виховуються у ПС та ДБСТ

Кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах

Охоплено дітей сімейними формами виховання ( у %)

2015

100

72

14

14

86%

  У 2015 році, на жаль, зросла кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (протягом останніх 5 років кількість дітей цієї категорії зменшувалась). Проте збереглася тенденція збільшення показників влаштування дітей у сімейні форми виховання. Сімейними формами виховання охоплено 86 % дітей. Службою у справах дітей райдержадміністрації постійно ведеться місцевий облік дітей, які підлягають усиновленню Станом на 31.12.2015 р. на обліку  на усиновлення перебуває 25 дітей. Протягом 2015 року жителями району усиновлено 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сформована база даних потенційних кандидатів в усиновителі, яка станом на 31.12.2015 року нараховує 2 подружні пари та 1 одиноку особу..

Досить стабільними є показники усиновлення дітей громадянами району упродовж останніх 6 років, хоча у 2014 році усиновлена тільки 1 дитина:

Загальна кількість усиновлених дітей за останні 6 років

з них:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 19

2

 4

 4

 4

 1

 4

 У звітному періоді  проведено 17 перевірок по вивченню умов проживання та виховання 21 усиновлених дітей.

 За  2015 рік виявлено, надано статус та поставлено на первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 21 дитина вказаної категорії. З них влаштовано: 17 – під опіку/піклування, 2 - у прийомну сім'ю, 1 – в будинок дитини системи МОЗ, 1 дитина на момент набуття статусу перебувала в інтернатному закладі.

   На виконання розпорядження голови РДА від 15.05.2015 року року №417 «Про створення робочої  групи для відвідування дітей-сиріт, дітей, які виховуються в сім`ях опікунівпіклувальників, прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, протягом 2015 року» у звітному періоді обстежено умови проживання 80 дітей вказаної категорії. Контроль за умовами утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу службою у справах дітей райдержадміністраці здійснюється також шляхом проведення щомісячного моніторингу стану виплати державних соціальних допомог на дітей вказаної категорії та грошового забезпечення прийомним батькам та батькам-вихователям. Протягом 2015 року випадків несвоєчасної виплати зазначених допомог не було.

  На виконання наказу Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 18.11.2008 № 4580 «Про Єдину електронну систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на виховання» службою у справах дітей забезпечено функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

  Службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться реєстр житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості дітей зазначеної категорії 11 дітей мають власне житло або частку в житлі, 82 дітей мають житло на праві користування,  7 дітей, позбавлених батьківського піклування не мають житла взагалі, у 1 дитини житло перебуває у непридатному для проживання стані. За клопотанням служби у справах дітей райдержадміністрації, виконкомами сільських, селищних та міських рад 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поставлено на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 15 – на виділення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва. Важливим досягненням у сфері захисту прав дітей у 2015 році стала реалізація Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2014-2018 роки. За рахунок коштів, які були виділені з обласного бюджету (210 тис.грн.), районного бюджету (80 тис.грн.), сільського бюджету Вибранівської сільської ради (46 тис.грн.), та коштів опікуна дитини (30 тис.грн.) придбано два житлових будинки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа:  у с.Городищенське для 1 дитини, позбавленої батьківського піклування, - Коцка Андрія Олеговича, у с.Вербиця для двох дітей, позбавлених батьківського піклування, - Заставної Л.І., 12.05.1999 р.н., Заставної С.І., 29.05.1998 р.н., та двох осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, - Заставної Є.І., 04.06.1996 р.н., Заставного М.І., 22.05.1994 р.н. Виділення коштів з районного бюджету на реалізацію цієї програми в сумі 80 тис.грн. стало дієвим кроком у забезпеченні реалізації прав 5 дітей вказаної категорії на житло, яке вважається одним із найважливіших соціальних благ та невід`ємним правом кожної людини.

Службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться банк даних дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Станом на 31.12.2015 року на обліку перебуває 48 дітей даної категорії, з них 47 – діти, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов`язків, 1 – дитина, яка зазнала насильства. Основною причиною взяття дітей на облік є ухилення батьків від виконання прямих батьківських обов’язків, зловживання батьком чи матір’ю або обома батьками алкоголю, що власне спричиняє деградацію батьків, загострення взаємостосунків у колі сім’ї. У 2015 році на облік поставлено 14 дітей даної категорії. Зі всіма підобліковими сім‘ями проводиться профілактична робота і вони перебувають на постійному контролі служби у справах дітей. Протягом звітного періоду за ініціативи служби у справах дітей райдержадміністрації відвідано 56 дітей даної категорії, проведено просвітницько-роз’яснювальну роботу з членами неблагополучних сімей щодо пропаганди здорового способу життя, корекції сімейних стосунків, подолання конфліктних ситуацій. Крім того, у 2015 році службою у справах дітей порушено 4 справи про позбавлення 5 осіб батьківських прав відносно 8 дітей, 2 справи про відібрання 8 дітей від батьків без позбавлення батьківських прав, 7 справ про стягнення аліментів з батьків на утримання дітей.

   З метою  запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності в районі проводяться інші профілактичні заходи. Зокрема, службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з Жидачівським відділенням поліції Стрийського відділу поліції головного управління Національної поліції у Львівській області протягом 2015 року проведено у населених пунктах району 15 профілактичних рейдів „Підліток і закон”, „Діти вулиці», під час яких  обстежено 50 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. За невиконання батьківських обов'язків попереджено 10 батьків, ініційовано притягнення до адмінвідповідальності 2 батьків. Виявлено 2 факти порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. Під час проведення рейду «Урок» виявлено 2 дітей, які не приступили до навчання з 01.09.2015 року.  Під час подальшої перевірки з’ясувалось, що одна дитина не відвідує школу через невиконання батьками своїх обов’язків, а ще одна дитина  через те, що опікун не взмозі виконувати свої обов'язки і звернувся з відповідною заявою до суду. Одна дитина завдяки зусиллям працівників служби тимчасово влаштована у притулок для дітей СуСД облдержадміністрації, у подальшому – в приватний заклад  «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «Дитячі стежинки» (м.Великі Мости Сокальського району), друга оформлена у Жидачівський професійний ліцей.

Протягом звітного періоду проведено вивчення стану роботи щодо соціально-правового захисту дітей у дитячому будинку «Мілес Єзу – Воїни Ісуса для хлопців у с.Бортники та у Комунальному закладі Львівської обласної ради «Лівчицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат».

Працівники служби у справах дітей приймають участь у судових засіданнях при розгляді справ стосовно дітей. У звітному періоді прийнято участь у 116 судових засіданнях.

З метою соціально-правової профілактики серед дітей, працівниками служби у справах дітей протягом 2015 року було проведено індивідуальні та групові профілактичні бесіди з учнями у 9 навчальних закладах району, а саме: Жидачівській ЗОШ І-ІІІ ст. №2,  Волице-Гніздичівській  І-ІІ ст., Жирівській ЗОШ І-ІІІ ст., Гніздичівській ЗОШ І-ІІІ ст., приватній середній загальноосвітній школі ім. Бориса і Гліба у с. Бортники, Лівчицькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті,  Жидачівському професійному ліцеї,  Ходорівській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Отиневицькій ЗОШ І-ІІІ ст.  Зокрема,  20.10.2015 року в Жидачівській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 відбувся тренінг - навчання на тему: „Відповідальне батьківство, як головний метод боротьби з дитячою бездоглядністю, подолання  негативних явищ в дитячому середовищі, зокрема експлуатації та торгівлі дітьми”. Захід відбувся за участю представників служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей, педагогічного колективу навчального закладу та батьків. Під час проведення заходу висвітлювались питання  щодо попередження проявів торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, подолання насильства в сім’ї,  зменшення проявів девіантної поведінки серед учнів та інше. Відповідний захід відбувся 10.12.2015 року в КЗ ЛОР „Лівчицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ст”.

  Протягом звітного періоду працівниками служби у справах дітей розглянуто 135 заяв та 156 усних звернень громадян.

Інформація про роботу служби у справах дітей за 2014 рік


foto_ditУсиновлення

     Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання.

      До заяви додаються такі документи:

 1. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 2. Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
 3. Копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 4. Висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;
 5. Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
 6. Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 7. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника служби у справах дітей документами.

 Кандидати в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, можуть звернутися до Міністерства молоді, сім’ї та гендерної політики АР Крим, служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської держадміністрації для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, або за їх бажанням до Департаменту для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку. Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам, в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею.Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більше як на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі.

Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її.  Заява складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік, місце проживання дитини.

Керівник дитячого закладу чи особа, в яких проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає такі документи:

 1. Копію свідоцтва про народження дитини;
 2. Копію свідоцтва про смерть батьків дитини або копію рішення суду про позбавлення їх батьківських прав чи визнання недієздатними;
 3. Копію нотаріально засвідченої згоди батьків, опікуна чи піклувальника дитини на її усиновлення;
 4. Повідомлення закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров’я або навчального закладу, в якому проживає дитина, не надається;
 5. Копію висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
 6. Акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною;

Копії документів, засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою закладу. Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та вищезазначених документів, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду.Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини.    Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.

 Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини.

Для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

     До заяви додаються:

 1. копія свідоцтва про шлюб;
 2. копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;
 3. висновок про стан здоров’я заявника;
 4. довідка про наявність чи відсутність судимості;
 5. копія свідоцтва про народження дитини;
 6. письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріально, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).

Служба у справах дітей протягом 10 робочих дітей після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов заявника, розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує проект відповідного висновку.


Опіка і піклування

dit_fot3 Встановлення опіки та піклування — це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів (глава 19 Сімейного Кодексу України).

 Опікуни, піклувальники є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те повноважень, несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток дитини, яка знаходяться під їх опікою, піклуванням.  Опікуни, піклувальники зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти, двічі на рік здійснювати повне медичне обстеження підопічного.

 Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли чотирнадцяти років, а піклування — над дітьми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, опіка, піклування встановлюється органами опіки та піклування або судом.  Відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (від 13 січня 2005 року № 2342-IV) органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад. Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладено на служби у справах дітей. Опікуном, піклувальником може бути повнолітня дієздатна особа. При призначенні опікуна, піклувальника враховуються особисті якості особи, її ставлення до дитини (Сімейний кодекс, стаття 244). Однією з умов оформлення опіки є бажання самої дитини щодо призначення певної особи її опікуном, піклувальником.

   Переважне право серед кількох осіб, які бажають стати опікунами чи піклувальниками щодо однієї й тієї самої дитини, надається: її родичам незалежно від місця їх проживання; особам, у сім’ї яких проживає дитина на момент, коли виникають підстави для встановлення над нею опіки або піклування.

Не може бути опікуном, піклувальником особа, яка зловживає алкоголем, наркотичними засобами, позбавлена батьківських прав, а також інтереси якої суперечать інтересам дитини.Якщо дитина постійно проживає в дитячому закладі або закладі охорони здоров’я, то відповідно до статті 245 Сімейного кодексу України функції опікуна та піклувальника щодо неї здійснюються адміністрацією закладу. Дитина, над якою встановлено опіку, піклування, не втрачає статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що передбачає державні пільги, передбачені для такої категорії дітей. За такими дітьми зберігається право на аліменти, пенсії, інші соціальні виплати, на відшкодування у зв’язку з втратою годувальника. Дитина, яка виховується в сім’ї, має право на захист від зловживань з боку опікуна, піклувальника. Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, становить два прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку (з 01.01.2009 року).

  Опіка припиняється у разі: передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам); досягнення підопічним 14 років У цьому разі особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення щодо цього.

  Піклування припиняється у разі: досягнення фізичною особою повноліття; реєстрації шлюбу неповнолітньої особи; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.


foto_dit2Прийомна сім'я

   Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно бере на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у свою сім’ю, для того щоб надати можливість дітям, які з різних причин позбавлені можливості проживати в рідній родині, жити в безпечному та люблячому сімейному оточенні нової родини, де вони зможуть реалізувати свій потенціал. Функціонування прийомних сімей регулюється Положенням про прийомну сім’ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 565 від 26 квітня 2002 року  (із змінами та доповненнями) та постановою Кабінету Міністрів України від 24.09. 2008 р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини». Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім’ї до досягнення  18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації – до його закінчення, але не довше ніж до досягнення 23 років.  Діти, влаштовані до прийомної сім’ї, зберігають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та можуть бути усиновлені.  Вихованці прийомної сім’ї, якщо це не суперечить інтересам дитини, і не заборонено рішенням суду мають право підтримувати стосунки з біологічними родичами.

Перелік документів, які необхідно подати до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу: заяву про створення дитячого будинку сімейного типу (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями); копії своїх паспортів; довідку про склад сім’ї (форма №3); копію свідоцтва про шлюб (для сімейних пар); довідку про стан Вашого здоров’я та членів сім’ї, які проживають разом з Вами (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра); довідку про проходження курсу навчання кандидатів у батьки-вихователі і рекомендацію Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення Вас у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; нотаріально засвідчену письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з Вами, на створення дитячого будинку сімейного типу або написану власноруч в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів; довідку про доходи сім'ї за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку; довідку про наявність чи відсутність судимості; висновок служби у справах дітей за місцем проживання про можливість створення Вами дитячого будинку.


604 млн грн. податку на прибуток - від великих платників податків західного регіону у першому півріччі 2017 року

  Впродовж семи місяців 2017 року Львівське управління Офісу  ВПП ДФС забезпечило надходження 604 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 186 млн. грн. більше ніж було заплановано.

З них до державного бюджету спрямовано 549 млн. грн., а до бюджету області –55  млн. гривень. Зокрема, у липні цього року великі підприємства, які перебувають на обліку в інспекції, сплатили  37 млн. грн. податку на прибуток.

Крім цього, державні унітарні підприємства з початку року спрямували до Державного бюджету України  частину чистого прибутку (дивідендів) у розмірі 59 мільйони гривень. Скарбниця додатково отримала на 8 мільйони гривень більше. 

17.08.2017, 11:03

детально »


Питання підготовки спортивних шкіл до навчального року розглянуть на обласній нараді

  18 серпня об 11.00 годині в актовому залі Франківської районної адміністрації Львова (вул. ген. Чупринки, 85) відбудеться обласна нарада фізкультурно-спортивного активу Львівщини з питань підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівської області до початку нового 2017-2018 навчального року.

До участі в нараді запрошено керівників структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міськвиконкомів міст обласного значення, а також директорів, заступників директорів, старших тренерів відділень та медичних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівської області. 

На нараді підіб`ють підсумки попереднього навчального року та визначать ключові напрями діяльності у новому навчальному році. Окрім того, порушать питання організації та проведення Всесвітніх Ігор у місті Вроцлаві.

17.08.2017, 11:02

детально »